Dívčí Kámen

Zlatá Koruna - Turistické cíle - Dívčí Kámen

 

Dívčí Kámen 

Turistické cíle v okolí kláštera Zlaté Korun

Dívčí Kámen

 

spoustu zajímavých informací najdete na webu: 

http://www.divcikamen.cz/

 

 

Z kterého pochází hlavička nahoře, citáty a informace, i fotografie (bez ohledu na logo Tania's  Secret), pokud nebude uvedeno jinak.

Citace z výše uvedeného webu:

 

Zřícenina hradu Dívčí Kámen 

ztělesňuje harmonii historie a přírody. 

Monumentální romantickou zříceninu hradu Dívčí Kámen najdete na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov.

 

Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejdochovanějších středověkých památek v České republice. 

Vzledem ke spojení skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska.

Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les.

Místo umocňuje těsná blízkost keltského oppida, které se významem a velikostí řadí k evropským unikátům.

Hrad byl založen rodem Rožmberků v r. 1349 a týmž rodem opuštěn r. 1506.

Po 500 letech od opuštění rodem svých zakladatelů přešel do vlastnictví obce Křemže.

V prostorách hradu jsou pravidelně pořádány koncerty, historická, šermířská a divadelní vystoupení, středověké trhy, přednášky a výstavy. 

 

Historie středověká

Archeologické nálezy ukazují, že na místě dnešního hradu stávalo pravěké hradiště.

Nálezy kamenných, bronzových a kostěných předmětů dokládají osídlení již ve starší době jantarové perly, které nasvědčují obchodním kontaktům s baltskou oblastí.

Jméno Dívčí Kámen je pravděpodobně starší než hrad, který zde byl postaven.

Vyplývá to z listiny z roku 1349, jíž Karel IV. dovoluje bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka „postavit v Českém království hrad, nazva-ný v českém jazyce Dívčí Kámen.“

Rožmberkové toto jméno podle tehdejší módy poněmčili na Maidštejn.

Výstavba hradu probíhala nepochybně velmi rychle.

První zmínky o purkrabství se objevují již o 11 let později, roku 1360.

Přestože byl hrad na svou dobu moderním a pohodlným obydlím, nikdy se nestal trvalým sídlem vrchnosti, jeho funkce byla především mocensko-správní.

Roku 1394 zde byl krátce vězněn král Václav IV.

Na počátku husitských válek postoupil Oldřich II. z Rožmberka hrad Vilémovi z Potštejna, ale již o čtyři roky později, v roce 1424, se hrad opět navrátil do Oldřichovy držby. Oldřich si Dívčí Kámen oblíbil a na sklonku svého života zde strávil čtyři roky. Hrad většinou obývala stálá posádka, které velel purkrabí a která spolu s ním čítala deset mužů.

Pouze v době domácích válek okolo roku 1470 byl počet členů hradní posádky zvýšen na 24.

V roce 1506 se Petr z Rožmberka rozhodl hrad dále neudržovat, zařízení přestěhoval do Českého Krumlova a v roce 1541 se o Dívčím Kameni písemné prameny zmiňují jako o pustém hradu. 

 


  

Svatby

Na Dívčím Kameni pořádáme svatby.

Chcete-li mít netradiční svatbu v krásném romantickém prostředí, mile neformální, s osobním vlídným přistupem oddávajícího i správy hradu, s možností použití vlastní fantazie ohledně výzdoby či nevýzdoby svatebního místa, ve formálním či i v neformálním stylu, popř. s vlastní hudbou, pak jste na správné adrese.

Veškeré náležitosti ohledně svatebního obřadu domluvíte
na matrice Obecního úřadu Křemže na následujícím kontaktu:

Dana Bartošová
matrika

telefon:    380 741 126
e-mail:     matrika@kremze.terms.cz


Chcete-li, pro více informací ohledně obecního úřadu Křemže klikněte
 na www.kremze.cz

Pokud se týká přimo obřadu, tak ......

* Místo obřadu si zvolíte podle svého uvážení kdekoliv na hradě. Stejně tak i čas je jen na vás, pokud se na něm domluvíte s paní matrikářkou.

* Celková cena obřadu je 3.000,- Kč.
Cena je za obřad mimo budovu obecního úřadu. Zároveň ani vy, ani vaši hosté již samozřejmě neplatíte na hrad vstupné.

* Drobné úpravy místa svatby (obřadu) si můžete udělat po dohodě se správou hradu sami, popř. v součinnosti se správou hradu (stolek, květiny, židličky, atp.). Obřad je ale možné mít skutenčě jen tak "přírodně", beze všeho.

* Na svatbu mohou přijít samozřejmě nejen děti, které si tam čas svatby asi užijí více než v místnosti, ale i vaše oblíbená zvířátka, nejčastěji se asi bude jednat o pejska.

* V době obřadu hrad pro veřejnost neuzavíráme, ale zatím se vždy návštěvníci chovali velmi diskrétně a nikdy nebyl obřad sebeméně narušen. Zárukou je přítomnost oddávajícího i zástupce správy hradu.

* Pokud nebudete mít vlastní hudbu, můžeme Vám doporučit stylový hudební doprovod na histrický strunný nástroj, nebo doprovod el. varhan.

* K hradu je možné nechat se dovézt kočárem taženým koňmi.

 

Chceme ale upozornit i na určité omezení:

Hrad je přírodní rezervací nacházející se v CHKO Blanský les.

Z tohoto důvodu je vjezd aut omezen na 5 vozů.

Povolení k vjezdu je nutné domluvit předem na obecním úřadě Holubov - kontakt:

Marie Svobodová

tel. 380 741 229

e-mail sekretariat@holubov.cz

 

Vjezdné je určeno obcí Holubov na 20,- kč za každé auto.

Svatebčané, kteří se nevejdou do aut, se dopravují pěšmo, na bicyklech,
po vodě či jakkoliv nemotorizovaně.

 


Klikněte na záložku:

Kde nás najdete,

tam se dozvíte podrobně o přístupu a přístupnosti hradu.

Pokud jste se rozhodli říci si své ano na Dívčím Kameni, pak vězte, že se
na vás opravdu těšíme.

 

Otevírací doba

Hrad je v současné době přístupný tzv. "od vidíš do nevidíš".

Prosíme návštěvníky, aby respektovali symbolické uzavření hradu (někdy dokonce řetězem upevněným napříč vstupní cesty) a po uzavírací době, tedy s nadcházejícím soumrakem, na hrad nechodili.

Děkujeme.

Upozorňujeme návštěvníky na nutnost opatrnosti při vstupu do areálu hradu.

Chození po zdech hradu a hradbách je zakázáno.

Hrad je v pravém slova smyslu zříceninou.

Než proběhnou nutné konzervační práce, mohou být některá místa nebezpečná.

Proto se vždy, než někam vstoupíte, podívejte nahoru, abyste viděli,
pod čím budete stát (možnost pádu kamene), a samozřejmě
i před sebe a kolem sebe, abyste si uvědomili, nad čím budete stát (příkrý svah, strmá skála).

Zkrátka - buďte velmi opatrní.

Při špatných povětrnostní podmínkách na hrad nechoďte!!!

Vstupné je vybíráno v turistické sezóně a podle počasí i o víkendech mimo sezónu. 

Vstupné na kulturní akce je určováno pořadatelem zvlášť .

Vstupné není většinou vybíráno mimo sezónu ve všedních dnech, budeme však vděčni za vaše příspěvky,které je možno vhodit do kasičky vbudované do původního stánku.
Ve schránce na boku stánku naleznete tištěné průvodce. Prosíme o jejich vrácení.

Děkujeme.

Historie Dívčího Kamene z knihy

Jihočeské DOMINIUM

str. 74

Citace:

" Na místě dnešní hradní zříceniny se rozkládalo pravěké sídliště. Na přelomu starší a střední doby bronzové zde vznikla opevněná osada, chráněná na přístupnějších stranách valem. Německé jméno hradu Maidstein vzniklo spojením slov hrad a panna nebo dívka.

Hrad založili čtyři synové Petra I. z Rožmberka bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan. Král Karel IV. jim 1. července 1349 udělil povolení, aby hrad jistý v Království Českém, Dívčí Kámen v mluvě české zvaný postavili a i hradbami, příkopy, věžemi a ostatními ohradami zpevniti mohli.

Hrad byl vybudován ve dvou stavebních etapách. V letech 1350 - 60 vzniklo obytné jádro s dvoupatrovým západním palácem a ohradní zdi. Východní palác, třetí patro západního paláce s kaplí a kamenná hradba podhradí byly postaveny před rokem 1383. V první polovině 15. století bylo podhradí prodlouženo na severní straně až k východní palácové věži a opevněno dvěma hranolovými baštami. Později bylo vybudováno podhradí, tzv. latrán. Cesta do hradu vedla přes tři brány.

V době sporu české šlechty s králem Václavem IV. se v roce 1394 hrad stal místem pobytu zajatého krále na jeho nedobrovolné cestě do Rakous. Když roku 1420 vypukly husitské války, postoupil Oldřich II. z Rožmberka hrad Vilémovi z Potštejna, ale již v roce 1424 jej převzal zpět. Když Oldřich II. předal roku 1457 vládu nad rožmberským dominiem synu Janovi, ubytoval se nejprve na Dívčím Kameni a roku 1461 se přestěhoval zpět na hrad Krumlov.

Koncem 15. století ztratil Dívčí Kámen význam vojenské pevnosti, ale přesto byl ještě v roce 1506 opravován. Náklady na jeho údržbu byly ale příliš vysoké, a proto byl ponechán osudu.

Petr V. z Rožmberka pak v roce 1541 uvedl při zápisu do desek zemských, že k jeho krumlovskému panství náleží také Meidštejn zámek zbořený. Kámen z hradu začali rozebírat okolní sedláci na stavbu domů a pro hospodářské účely.

Svou délkou 210 metrů a šířkou 45 metrů patří Dívčí Kámen k největším hradním zříceninám v Čechách.

Jihočeské DOMINIUM,

Rožmberkové, Eggenberkové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách

Pavel Juřík

Nakladatelství LIBRI

Praha 2008

ISBN 978-80-7277-359-6

 

Mapa

Dívčí Kámen je označen pouze "modrou kapkou", ale ta správná "kapka" je ta, která je vpravo nahoře od Třísova, na konci modře vyznačené stezky.

Zobrazit místo Zlatá Koruna na větší mapě

Fotogalerie

(archiv T. J.)

Kde najdete Dívčí Kámen,

klikněte sem

zde je úplně všechno smiley.

Jak se dostanete na Dívčí Kámen ze Zlaté Koruny?

Cesta pěšky

je trochu náročnější.

Jdete z "dolní" Zlaté Koruny, z historické části!

Půjdete v podstatě podél řeky Vltavy až ke Dvoum chalupám

(viz Kokotínský potok), je to turisticky značené (barvu teď nevím), ale na stezku se dostanete v podstatě od bývalého starého hřbitova, který je naproti samoobluze.

Zeď starého hřbitova, abyste to poznali.

To je ten bývalý hřbitov.

(Ta je ještě nad horní bránou, která je hned vedle bývalé sv. Markéty).

Nezapomeňte, že hřbitov leží

Je tam rozcestník.

To najdete.

U Dvou chalup půjdete stále rovně - až dojdete do Plešovic.

Tam se budete držet stále vpravo

(ne, že odbočíte jinam!)

Projdete kolem chatové oblasti, až dojdete k železniční trati a podél ní až k zastávce Třísov.

A už je to jen co by kamenem dohodil a zbytek došel pěšky.

Protože jste téměř na místě - tam už je to dobře značené.

Nepřejdete přes koleje, ale půjdete vpravo!

První odbočka doleva (u kapličky) rozhodně není pro cyklisty (nenechte se zmást, že to ze začátku tak nevypadá ).

Cyklisti ať jedou stále po cestě.

A jste tam.

Text, fotografie T. J.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení