Kamenný most

Kamenný most

 Kamenný most

Kamenný most, Tábor 

Citace:

"Na této prastaré stezce, jejíž přechod přes Tismenici někdy ve středověku zdokonalili pevným kamenným mostem (u bývalého Ctiborova mlýna), můžeme ještě dnes na svahu pod Klokoty pozorovat, jak hluboké stopy zanechal staletý provoz v tvrdé skále. 

Jestliže většina těch, kteří užívali Vitorazskou a Gmundskou stezku spojující střední Čechy se zeměmi jižní a jihovýchodní Evropy, procházela skutečně těmito místy, pak jistě nebylo náhodou, že Vítek založil svou tvrz právě tady. 

Naskýtá se jen otázka, zda původní tvrz Klokoty stála na skále nad Lužnicí, nebo zda ležela blíže k cestě. Není totiž dosud jasné, k jakému opevněnému místu náležel hluboký příkop, který se staré stezky pod Klokoty bezprostředně dotýká."

Staletá stezka k Tismenskému potoku od Klokot. Tábor

Zdroj informací: Tábor - národní kulturní památka

Pavel Korčák a kolektiv

Panorama, Praha, 1979

ISBN 11-002-79

 

Foto: archiv T.J.

Přihlášení