Legendy, podzemí a další zajímavosti

- stránka ve vývoji

Zatím zde najdete podstránky:

Další zajímavé podstránky:

Legenda o založení kostela sv. Markéty

 "O kostele tom vypravuje zcela bezpodstatná místní pověst, že prý jej založili dva bavorští kupci, kteří asi tři sta let před založením kláštera ve zdejších pralesích zbloudili. Když prosili Boha za pomoc a slibovali zbudovati kostel, přišli k řece,  u níž nalezli tolik perel, že velice zbohatli. Dle slibu zbudovali prý v těch místech chrám, který proto, že perla latinsky "margarita" se nazývá, sv. Markétě zasvětili, a tak stál prý zde ten kostel na samotě až do založení kláštera."

 

str. 155

Josef Braniš, 1907

 

Svatá Koruna, bývalý klášter cistercienský

 

Přihlášení