Hospic

Foto: archiv T. J.

Č. p. 5

Gotický dům

Citace z knihy Dějiny Zlaté Koruny

str. 98

"Pro období nejméně do poloviny 14. století je málo pravděpodobné, že by v uzavřeném komplexu kláštera trvaleji pobýval někdo jiný než členové konventu. Pokud přišel někdo zvenčí, musel se ubytovat ve zvláštním domě, k tomuto účelu určeném. Ve Zlaté Koruně bývá taková funkce spojována s domem č. p. 5. V obecném povědomí to býval hospic a myslí se přitom právě na hostitelskou funkci ve středověku. Nejsou pro to však žádné důkazy. Stejně tak bylo možno do areálu kláštera přijmout staré a nemocné, potřebné laiky, jimž mniši poskytli nejnutnější pomoc, protože "především a zvláště se musí věnovat péče nemocným".

Přihlášení