Mapka - Klášterství Korunské

Zlatá Koruna

 

Zlatá Koruna

Klášterství Korunské

 

Plánek pochází z knihy Svatá Koruna, bývalý klášter Cistercienský.

Od Josifa Braniše.

Kniha je z roku 1907.

Vydána nákladem Společnosti přátel starožitností Českých v Praze.

Tiskem Aloisa Wiesnera, knihtiskaře České akademie cís. Frant. Josefa

pro vědy, slovesnost a umění.

Přihlášení