Kraby

Archiv T. J.

 

Kraby na fotografiích Notre-Dame (Paříž) jsou umístěné na střešním světlíku.

Věžičku střešního světliku najdete na průsečíku hlavní a příčné lodi.

 

Přihlášení