Dům č. p. 42

Archiv T. J. 

Kniha Dějiny Zlaté Koruny

str. 105

"Z důvodu zachovávání klauzury měl funkci vrátného zajišťovat člen řádu. V praxi však požadavek opakovaný výslovně například ve vizitačním protokolu z roku 1690 nebýval dodržován nebo funkci vrátného vykonávali někteří řeholníci jen formálně. Známe totiž jmény desítky laických vrátných, mezi nimiž nechyběly ani ženy. ... Stanoviště měli mít ve vrátnici umístěné v 17. a 18. století u brány v dnešním č. p. 42, ale světští vrátní mohli  zajišťovat dozor i nad dalšími vchody v klášteře."

Přihlášení