Pokračování rozboru rozety 2

Rozkres rozety z hlavního průčeli chrámu sv. Víta v Praze 

(T. J.)

 

Přihlášení