Dobrá Voda u Klokot

Dobrá Voda u Klokot, Tábor

 

Dobrá Voda

Pokud vás zajímá historie kapličky, historie Klokot a vůbec místa samotného, tak si přečtěte zajímavý článek od Carlomana. Najdete jej zde. Rozhodně stojí za přečtení, dozvíte se spoustu zajímavých informací!

Zde máte uvedenou jenom ochutnávku toho, co najdete ve výše zmíněné Carlomanově studii.

Cit. „ Kaple Panny Marie u dobré vody stala se brzy oblíbeným místečkem četných poutníků, kteří rok od roku vždy u větším počtu se shromaždovali, tak že záhy pomýšleno na to, vystavěti zde kostel s duchovní správou…. .
Aby však zřídlo dobré vody stavbou neutrpělo neb nezaniklo, položen základ ke kostelu as tisíc kroků na východ od kaple Panny Marie a takovou pílí o něm pracováno, že nový chrám prý již r. 1392 – 15. srpna na den na nebevzetí Panny Marie posvěcen a tamtéž obraz Panny Marie z kapličky u dobré vody od katolického duchovenstva z města Oustí přenesen a na hlavním oltáři k uctívání vystaven byl.“

Tato informace je skutečně přelomová, neboť za dob mého dětství ( 70.léta 20.století ), až po „žhavou“ současnost byly historické události kolem poutního kostela vždy pěkně chronologicky seřazeny a jak mnozí tehdejší historikové, tak i katolická církev zastávali názor, že nejprve vznikl kostel ( chrám ) na hoře Klokotské a kaplička byla vybudována až později, v rámci již zmíněné „křížové cesty“, určené pro každoroční náboženské poutě.Autor: Carloman

 

Fotogalerie:

(archiv T.J.)

Mapa tajemných míst 

Táborsko-Písecko

 

Citace:

"Klokoty, zjevení:

Místo tradovaného zjevení Panny Marie u kaple s pramenem vody. Energie duchovní bytosti na pařezu v blízkosti pramene."

 

Pavel Kozák

Přihlášení