Svatá Koruna - kniha od Josefa Braniše

Zlatá Koruna, klášter

Zlatá Koruna

Svatá Koruna, bývalý klášter cistercienský

 

autor: Josef Braniš,

C.K. KONSERVATOR A PROFESSOR C.K. ČESKÉ REÁLKY V Č. BUDĚJOVICÍCH

kniha vydána roku 1907 v Praze

Nákladem Společnosti přátel starožitností Českých v Praze.

Tiskem Aloisa Wiesnera, knihtiskaře České akademie cís. Frant. Josefa 

pro vědy, slovesnost a umění.

 

 

Předmluva

 

Ze stavitelských památek jihočeských neupoutala mne po mém příchodu do Českých Budějovic žádná tou měrou jako bývalý klášter Svatokorunský. Rozsáhlost budov, jejich výzdoba i lítost nad zpuštěním spolu s obavou, že nastane snad den, kdy vše obrátí se v sutiny, vábily mne opět a opět k zevrubnějšímu studiu, jehož výsledky jsem však s veřejností sděliti neosměloval, ani když uplynula lhůta vytknutá Horácovým "Nonum prematur in annum!" Bylť jsem si dobře vědom, že ani mnohaleté studium nestačí k důkladnému probádání takového objektu.

 

Když roku 1903 Společnost přátel starožitností českých navštívila Korunu v mém průvodu, pokusil jsem se orientovati účastníky na místě samém s patra pronesenou přednáškou, jejímž následkem bylo obecně projevované přání, abych výklad svůj uveřejnil v "Časopise Společnosti".

 

Ale i potom jsem ještě váhal. Teprve když táž Společnost vyslala pana architekta Jana Skorkovského, aby zhotovil plány a nákresy, když pan redaktor Frant. Dvořák připravil krásné fotografické snímky a tak opatřen bohatý illustrační materiál, nezbývalo mi než přikročiti k dílu, jež bohužel nemohu považovati za úplné a dokonalé.

 

Po stránce historické jest to pouhý přehled určený pro kruhy nejširší, a proto nejsou prameny citovány přímo a doslovně, spíše hleděl jsem načrtnouti celkový obraz s upozorněním na zakořeněné omyly, jež z knihy do knihy se posud opisovaly. Popis ovšem více hledí k potřebám odborníků. Vůbec pak upozorňuji, že výsledky svého pátrání sděluji s veřejností hlavně proto, aby se mnou nezhynuly, ale aby v budoucnosti byly povolanějšímu badateli vítaným základem a vodítkem.

 

V Českých Budějovicích, 1907

 

Josef Braniš.

 

 

Doslovná citace z knihy Josefa Braniše, str. 78:

 

" Na rozkaz císaře Josefa II. byl klášter Svatokorunský dne 10. listopadu 1785 zrušen, mnichům, jichž bylo tehdy 30 kněží a 4 bratři konvrši, bylo dovoleno ještě 5 měsíců zůstati, načež se rozešli po farách. Opat Bohumír Bylanský uchýlil se do Chýnova, kde mu kníže Jan ze Schwarzenberga poskytl útulku, a tam dne 21. července 1788 zemřel."...

 

str. 81

 

"Veliký chrám klášterní stal se r. 1786 farním kostelem osady korunské, kostely sv. andělů, sv. Markéty a kaple opatská zrušeny (opatská kaple je opravená a zpřístupněná, možnost i komentované prohlídky, kaple je umístěná v bývalém opatství - doporučuji k návštěvě, uvidíte i nádhernou stropní fresku v opatské hale,  pozn. TJ), výbava jejich i s uměleckou mobilní výzdobou kláštera darována chudým kostelům nebo prodána a klášter se statky svrchu uvedenými prodán jest r. 1787 od náboženské matice ve dražbě za 212.217 zl. 25 kr. knížeti Janovi ze Schwarzenberga, jenž jej k panství Kumlovskému přivtělil.

 

Veliké budovy klášterní staly se ovšem správě panství břemenem, a proto hleděla je alespoň nějak prakticky zužitkovati. V klášteře zřízeno bylo nejprve r. 1788 bělidlo, potom r. 1800 továrna na kartouny, 1815 továrna na látky vlněné a konečně r. 1850 slévárna železa. Z bývalého opatství stal se byt továrníkův.

 

Od kostela sv. andělů ubourána presbyteř (místo, kde je umístěn hlavní oltář, bývá zdobena vysokými okny, v tomhle případě gotickými. Předpokládám, že okna byla zdobena kružbami. Nyní je v obdélníkovém prostoru umístěn vypůjčený oltář. Kaple je přístupná s prohlídkou a i přes nepřízeň osudu má svého "ducha" stále zachovaného. Pozn. TJ), sakristie a kaple, loď pak přepažena na skladiště a byty dělnické. 

 

S kostela sv. Markéty zřízeno nejprve bělidlo, potom divadlo, později továrna na satiny, r. 1815 tužkárna a konečně r. 1843 sirkárna, která byla před nedávnem zavřena (ještě později, ale to již v knize, z pochopitelných důvodů, zmíněno není, byla Markéta přestavěna na byty. Nyní je objekt prázdný a nevyužitý. Nevyhovuje již dnešním standardům bydlení. Myslím, že i majitelé hledají investora a využití pro tento opravdu velký prostor. Pozn. TJ) 

 

Žádný z těchto průmyslových podniků neměl v Koruně štěstí, ale všecky způsobily na uměleckých památkách nenahraditelné škody. Různá menší stavení v bývalé ohradě klásterní daroval opat Bylanský v poslední chvíli před zrušením služebným lidem, kteří v nich právě bydleli.

 

Naděje lepších dnů zasvitla Koruně teprve, když vlády schwarzenberských panství ujal se nyní panující kníže Adolf Josef. Vzácný tento přítel historických památek postaral se nejprve o vyklizení kapitulní síně, v níž dal vhodně umístiti náhrobky opatů, v kostele pak, jenž pečlivě v dobrém stavu jest udržován, dal rovněž slušně postaviti pozorně vyhledané staré náhrobky dobrodinců klášterních. Doufejme, že se jménem jasného vévody Krumlovského bude spojena i památka navrácení posvátných kdysi prostor důstojnějšímu účelu." 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatá Koruna - Tania's  Secret

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení