Hospodářský dvůr

Foto: archiv T. J.

Z knihy Dějiny Zlaté Koruny

str. 98

"Postupně se během 15. a 16. století začalo formovat předklášteří v dnešním rozsahu historického jádra obce. Tehdy snad vznikl hospodářský dvůr v těsné blízkosti zmenšené klauzury, tedy klášterního obvodu přísně vyhrazenému jen pro život řeholníků. O starším umístění dvora neexistuje jasný názor, snad se nacházel na místě dnešní obce či výše, směrem k dnešnímu nádraží v horní části obce."

Přihlášení