Obrození

Stránka ve vývoji.

Zásluhy husitů na obrození Čechů

"Husitská revoluce skutečně značně zesílila a urychlila proces počešťování měst království. Bylo by však nesprávné domnívat se, že větší část tohoto procesu začala teprve skutečným vypuknutím husitské revoluce, tj. v letech 1419 nebo 1420. Proces růstu českého živlu v městech království českého skutečně začal již dosti záhy ve 14. století a pokračoval v prvních dvou desetiletích před vypuknutím revoluce...

...Ukazuje se, že z těchto měst 39, jinými slovy 40 % všech měst, většina kterých byla podrobena velmi pečlivé úvaze, ztratila svou dřívější německou většinu a získala českou většinu před vypuknutím husitské revoluce."

Frederick G. Heymann (Calgary, Canada)

Česká města před husitskou revolucí, v době jejího trvání a jejich etnický vývoj, str. 45

Tábor a husitská revoluce

Přihlášení