S Křižíkem do Bechyně a zase zpátky

Dne 20. září 2014 se konala vyjímečná jízda samotným vozem EM 400, zvaným Elinka, v duchu inspekční jízdy z roku 1903 a v doprovodu samotného slovutného Františka Křižíka!

Kostýmy zapůjčila agentura pana Miroslava Mareše

(Fr. Křižík)

Kultur-Kontakt

www.kultur-kontakt.cz

Přihlášení