Průtrž mračen v ZK 2012

Jestli si myslíte, že když bydlíte na kopci tak, že vás nemůže vyplavit voda - jste na omylu.

 

Nám se to stalo už v roce 2009 při průtrži mračen. Poté jsme vyhazovali nábytek, renovovali podlahy a vysoušeli nejméně 14 dnů pomocí vysoušeče.

Zainteresované strany s tím, proč se to stalo, zatím nic neudělali (domnívám se, že zde by se měli spolu domluvit SŽDC, správa silnic i obec Zlatá Koruna, pouze společnou koordinací lze dospět ke zdárnému řešení. Jsou to hlavně oni, kteří mají příslušnou dokumentaci, moc a prostředky s tím něco udělat). Při letošním přívalovém dešti se nám naštěstí povedlo vše zdokumentovat, máme tak důkaz, že si nic nevymýšlíme.

 

Díky naší vlastní snaze vybudovat si alespoň nějaké to "protipovodňové" opatření jsme letos vodu v domě neměli. Je toto však jediná správná cesta nápravy?

 

Poslala jsem příslušnou dokumentaci i s popisem na zúčastněné subjekty. Zatím se ozval jeden (do 3. 9. 2012) a v něm jsem byla označena za stěžovatele ... - asi si mám zřejmě nechat všechno líbit (promiňte, ale s tím nesouhlasím).

 

Fotogalerie:

Přihlášení