Rožmberský rok - 2011

K příležitosti Rožmberského roku vydal Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště České Budějovice) zajímavou publikaci 

 

"Rožmberkové - cestovní průvodce". 

 

Kniha je plná informací o historii jednotlivých měst, vesnic a hradů a jejich fotografií a mapuje území Rožmberských jižních Čech.

Autorkou textu je Milena Hajná.

ISBN 978-80-85033-04-5

http://www.npu-cb.eu/rozmbersky-rok-2011/

str. 11, úvod, doslovná citace: 

 

"Rožmberkové se v 15. století zařadili na první místo v české aristokratické hierarchii. Z jejich rodu pocházeli nejen vynikající státníci, církevní hodnostáři a obětaví hospodáři, ale i literáti, cestovatelé či mecenáši kultury a umění." 

 

 

Mapa měst, vesnic, zámků nebo hradů, které byly v držení Rožmberků.

 

Mapa se dá přibližovat i oddalovat.

Rožmberský rok 2011 - cestování za Rožmberky

 

Z obsahu - Rožmberské jižní Čechy:

Bavorov (Městečko na řece Blanici v Bavorovské vrchovině. Založeno ve 13. století na obchodní Zlaté stezce rodem Bavorů ze Strakonic. Nedaleko města najdete hrad Helfenburk. Majetkem Rožmberků je již ve 14. století.)

Bavorov

Bavorov (foto: T. J.)

Bechyně (Městečko, které se nachází 22 km od Tábora, a leží na říčce Smutná. Snadno se dojedete vlakem, tzv. "Bechyňkou". Na vysokém skalnatém ostrohu nad řekou se tyčí monumentální renesanční zámek. Bechyně je v Rožmberské éře spojována s Petrem Vokem, který zde měl v letech 1569 - 1592 svoji rezidenci.)

Bechyně      Bechyně v zimě

Bechyně (foto: T. J.)

Benešov nad Černou (Městečko Benešov nad Černou leží v podhůří Novohradských a Slepičích hor na trase silnice z Nových Hradů (15 km) do Kaplice (11 km). Z Benešova odbočují silnice do Trhových Svinů, do Pohorské Vsi a do Černého Údolí. Rožmberkové získali městečko v roce 1387 koupí od Jana z Michalovic a přičlenili ho k novohradskému panství.)

Borovany (Město se nachází 8 km severně od Trhových Svinů. Příslušníci rozvětveného rodu Vítkovců vlastnili Borovany již ve 12. století. Zámek.)

Borovany     Borovany

Borovany (foto: T. J.)

Černá v Pošumaví (Obec se dnes nachází na břehu lipenské vodní nádrže, ve 13. století se připomínala jako osada Na Černé řece (Schwarzbach, Švarcpach). Osadu získal Oldřich II. z Rožmberka za husitských válek z majetku zlatokorunského kláštera. Zajímavost - Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, původně ze 17. století, byl přestavěn v novorománském stylu na počátku 20. století.)

Černovice (Město leží na Černovickém potoce v lesnaté krajině Pacovské pahorkatiny pod horou Svidník asi 22 km od Tábora. Rožmberkové vlastnili obec od 15. století. Barokní zámek.)

Český Krumlov (Není třeba představovat :) .)

Český Krumlov

Foto: archiv T. J.

Deštná (Obec Deštná leží na Dírném potoce asi 15 km od Jindřichova Hradce. Rožmberkům patřila od roku 1364 a s přestávkami až do roku 1596. Deštná ležela na důležité křižovatce – Jindřichův Hradec – Tábor a Pelhřimov. Lázně s léčivým pramenem, poutní místo.)

Dívčí Kámen (Zřícenina hradu - nedaleko obce Třísov, která se nachází 9 km od Českého Krumlova. Hrad založili Rožmberkové v polovině 14. století.)

Dívčí Kámen

Dívčí Kámen (foto: T. J.) 

Dolní Bukovsko (Obec leží 9 km západně od Veselí nad Lužnicí na okraji Soběslavských blat. Dolní Bukovsko získal Petr I. z Rožmberka  v roce 1323.)

Dolní Dvořiště a Tichá (Obec se nachází na hranicích s Rakouskem 10 km od města Kaplice. Dolní Dvořiště patřilo k rožmberskému majetku již ve 14. století a zůstalo jím až do vymření Rožmberků v roce 1611. Asi 4 km od Dolního Dvořiště stojí na břehu rybníka Hláska zbytky tvrze Tichá, která náležela Rožmberkům od roku 1387.)

Dolní Vltavice (Leží na levém břehu lipenské vodní nádrže a je místní částí obce Černá v Pošumaví. Byla založena purkrabím Hirzem a ležela na obchodní stezce z Horních Rakous do Boletic a Českého Krumlova.)

Drslavice (Vesnice leží na řece Blanici v podhůří Šumavy asi 8 km od Prachatic. Vesnice byla založena ve 14. století a Rožmberkové jí získali v roce 1548. V roce 1603 Petr Vok prodal Drslavice Volfovi Novohradskému z Kolovrat.)

Frymburk (Leží v malebné krajině na šíji ostrohu, obléván ze dvou stran vodami lipenské přehradní nádrže. Osada byla založena ve 13. století pány z Rožmberka.)

Frymburk, kostel

 

Frymburk, převoz

Frymburk (foto: T. J.)

Helfenburk (Mohutná zřícenina středověkého hradu se nachází v lesích Bavorovské vrchoviny na kopci Malošín asi 5 km od města Bavorova. Hrad založili Rožmberkové v roce 1355 se záměrem zřídit v něm správní centrum helfenburského panství. V roce 1593 jej spolu s Bavorovem Petr Vok prodal městu Prachatice. Tehdy už byl hrad opuštěn.)

Helfenburk

Helfenburk (foto: T. J.)

Hluboká nad Vltavou (Město se zámkem Hluboká nad Vltavou leží na řece Vltavě asi 9 km od Českých Budějovic. Pod Hlubokou byl popraven Záviš z Falkenštejna, člen rodu Vítkovců (k nimž náleželi i Rožmberkové) a jeden z nejpřednějších mužů středověkých Čech. Místo jeho skonu na pravém břehu řeky Vltavy dodnes připomíná jednoduchý kamenný pomník s datem 24. srpen 1290. Hrad byl založen ve 13. století jako hrad královský.)

Hluboká nad Vltavou

Foto: Lenka Velková 

Hojná Voda (Vesnice leží v malebné krajině Novohradských hor vzdálená asi 7 km od Nových Hradů. Místo nechal kolonizovat Vilém z Rožmberka skupinou německých osadníků, především dřevařů, v roce 1553. Když zde byl objeven pramen léčivé vody, jezdili sem příslušníci rožmberského rodu a četné další významné osobnosti té doby, aby se léčili a zbavovali svých neduhů.)

Hojná Voda

Foto: archiv T. J.

Holubov (Obec leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les v údolí pod jeho nejvyšším vrcholem Kleť (1 084 m). Je vzdálená asi 15 km od Českého Krumlova. Ve 14. století stával na místě dnešní obce hospodářský dvůr, jenž dostal jméno podle svého držitele Holubův dvůr.)

Horní Dvořiště (Obec Horní Dvořiště (Oberheid) se nachází 7 km od Vyššího Brodu na česko-rakouských hranicích. Její český název zněl původně Myšlany, jméno Dvořiště se začalo používat až po roce 1841. Osadu založili Rožmberkové v polovině 13. století.) 

Horní Planá ( Městečko Horní Planá dnes leží na břehu lipenské vodní nádrže a je vzdálené asi 28 km od Českého Krumlova. Když byl v roce 1420 vydrancován zlatokorunský klášter, využil Oldřich II. z Rožmberka situace a uchvátil některá klášterní zboží, mezi nimi i Horní Planou. Pa potom sdílela osudy krumlovského panství. Ve znaku má Horní Planá sedícího mědvěda, který v tlapách svírá rožmberskou červenou pětilistou růži se zlatým středem.)

Horní Planá

Foto: archiv T. J.  

Horní Stropnice ( Nachází se v podhůří Novohradských hor asi 12 km od Trhových Svinů. Stropnice byla založena ve 12. století. V roce 1259 patřila polovina Vokovi I. z Rožmberka a druhá část Albrechtovi z Boršova. V té době zde asi stávala tvrz a kostel zasvěcený sv. Mikuláši, jeho stavba má románské základy.)

Horní Vltavice (Obec leží v údolí Teplé Vltavy pod svahem hory Boubína asi 12 km od města Vimperk. Osada Horní Vltavice patřila Rožmberkům v době, kdy vlastnili vimperské panství.)

Hus (Zřícenina hradu se nachází na vysoké ostrožně nad řekou Blanicí asi 8 km od města Prachatic. Přístupná je pouze po turistické značené stezce, která se táhne asi 2 km lesnatým terénem od Křišťanovského rybníka.)

Husinec (Městečko leží při řece Blanici v Bavorovské vrchovině 5 km od Prachatic. Obec byla v majetku Rožmberků od roku 1455 do roku 1601. První historická zmínka o Husinci pochází z roku 1291. Městečko leželo na Zlaté stezce, na úseku cesty mezi městy Prachatice a Vodňany.)

Husinec, Husův dům       Husinec, náměstí

Husinec, Husův dům, náměstí (foto: T. J.)

Choustník (Hrad Choustník se nachází na okraji stejnojmenné obce asi 12 km od města Soběslavi. Petr z Rožmberka získal Choustník v roce 1322.)

Choustník
 
Choustník (foto: T. J.)

Chvalšiny (Obec leží na Chvalšinském potoce na úpatí Blanského lesa. Během husitských válek se Chvalšin zmocnil Oldřich II. z Rožmberka. Obec byla založena po polovině 13. století.)

Chvalšiny

 

Kostel sv. Máří ve Chvalšinách

Chvalšiny (foto: T. J.)

Jistebnice (Jistebnice je vzdálená asi 14 km od města Tábora. Rožmberkové Jistebnici vlastnili od 13. do 15. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1262, kdy patřila Rožmberkům. Když byl nedaleko Jistebnice založen Tábor, mnoho obyvatel Jistebnice se přidalo k husitům a odešlo tam.)

Kájov  (Kájov leží v podhůří Kleti asi 6 km od Českého Krumlova. Na návrší nad obcí stojí areál poutního místa s hlavním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Poutní kostel byl postaven ve stylu rožmberské pozdní gotiky ve druhé polovině 15. století.)

Kájov

Kájov (foto: T. J.) 

Kamenný Újezd  (Obec leží 7 km od Českých Budějovic.  Rožmberkové získali Újezd v roce 1455 od vladyků z Újezda. Vlastnili jej do roku 1601, kdy prodal Petr Vok z Rožmberka krumlovské panství včetně Kamenného Újezda císaři Rudolfovi II. Do dnešní doby tvoří červená pětilistá růže součást městského znaku.)

Kostel Všech svatých I.   zdroj: www.kamenny-ujezd.cz

Kaplice (Město leží na řece Malši 17 km od Českého Krumlova při úpatí Novohradských hor. Kaplici získal v roce 1434 Oldřich II. z Rožmberka.)

Kratochvíle (Zámek Kratochvíle se nachází 2 km od Netolic v rovinaté krajině, obklopen lesy, loukami a rybníky. Zámeček nedaleko Netolic si původně začal pro sebe stavět rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Místo se ale zalíbilo Vilémovi z Rožmberka, ten za ně podstoupil Krčínovi panství Sedlčany.)

 Kratochvíle

 

Kratochvíle

Kratochvíle (foto: T. J.)

Křemže (Obec Křemže se nachází v mírně zvlněné krajině pod Blanským lesem asi 13 km od Českého Krumlova. Obec na rozhraní rožmberského vlivu, na jejíchž dějinách je možno názorně ukázat lokální mocenské strategie jihočeských velmožů. První zmínka o obci pochází z roku 1263. Tehdy zde stávala gotická tvrz.)

Kuklov (Malá ves s torzem paulánského kláštera se nachází asi 3 km od obce Brloh. V blízkosti vesnice v lesním porostu lze rozeznat zbytky královského hradu Kugelweid ze 14. století. Kuklovské zboží věnoval Rožmberkům král Václav IV. v roce 1408. Ti sem v roce 1495 pozvali mnichy paulány, aby zde vybudovali a osadili nový klášter.)

Kuklov   Kuklov

Kuklov (foto: T. J.)

   

Ledenice (Městečko Ledenice se nachází v mírně zvlněné kopcovité krajině 12 km od Českých Budějovic. Ledenice původně patřily jiné větvi rodu Vítkovců, pánům z Landštejna. Rožmberkové je získali na počátku 15. století a vlastnili je až do smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611.)

městys Ledenice

zdroj: www.ledenice.cz

Lhenice (Obec Lhenice se nachází v úrodné rovině uprostřed jabloňových a třešňových sadů asi 15 km od Prachatic. Lhenice se staly rožmberským majetkem v roce 1547, kdy byly připojeny k libějovickému panství.)

Libějovice (Obec Libějovice se nachází ve vzdálenosti 6 km od města Vodňany a 10 km od města Netolice, nedaleko barokního poutního místa Lomec. Panství Libějovice patřilo Rožmberkům mezi lety 1557-1610. Bylo to jedno z nejúrodnějších zboží v jejich majetku, proto se jej Petr Vok nechtěl vzdát ani po prodeji rodového sídla Český Krumlov v roce 1601.)

Lomec

Lomec (foto: T. J.)

Lomnice nad Lužnicí (Město leží v malebné krajině rybníků, je vzdálené asi 10 km od Třeboně. Lomnici získal v roce 1535 Oldřich II. z Rožmberka lstí, když ji předtím za pomoci českobudějovických měš'tanů dobyl na táboritech. Vzápětí nechal rozbořit zdější hrad.)

Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí (foto: T. J.)

Louzek (Zřícenina hrádku se nachází 4 km od města Kaplice na říčním ostrohu nad řekou Malší. Louzek získal Oldřich II. z Rožmberka v roce 1448 a učinil z něj součást novohradského panství. O sto let později, v roce 1541, byl při soupisu rožmberského zboží již hrádek Louzek uváděn jako pustý.)

Miličín (Obec Miličín leží ve Středočeském kraji, na úpatí hory Kalvárie. Nachází se v oblasti zvané Česká Sibiř (a právem :) ), asi 17 km severně od Tábora. Panství Miličín patřilo Rožmberkům od 14. století s přestávkami do konce 16. století.)

Netolice (Město leží v podhůří Šumavy 25 km od Českých Budějovic na okraji Zbudovských blat. Město na obchodní stezce získali Rožmberkové do trvalého vlastnictví na počátku 16. století.)

Netolice, náměstí     Starobylé Netolice

Netolice (foto: T. J.)

Nové Hrady (Město s hradem leží na říčce Stropnici v malebné krajině Novohradských hor asi 35 km od Českých Budějovic. Rožmberkové získali novohradské panství od příbuzných pánů z Landštejna v roce 1359.)

Nové Hrady

 Nové Hrady (foto: T. J.)

Pořešín (Zřícenina hrádku Pořešín se nachází na úzkém, hustě zalesněném ostrohu levého břehu řeky Malše asi 7 km severně od města Kaplice. V první polovině 15. století hrádek Pořešín získal Oldřich II. z Rožmberka, který znal lapkovskou historii jeho dosavadních majitelů, a proto se rozhodl hrádek pobořit a dále neobývat.)

Prachatice (Malebné město na úpatí hory Libína, obklopené kopci Prachatické hornatiny. Může se pyšnit kompaktně dochovaným historickým jádrem ze 16. století, které je městskou památkovou rezervací. Po celé 16. století byly Prachatice rožmberským poddanským městem. Roku 1501 je koupili bratři Vok, Petr a Oldřich z Rožmberka.)

Prachatice

Foto: archiv T. J.

Příběnice a Příběničky (Zříceniny hradů se nachází na březích řeky Lužnice asi 10 km od Tábora. Byly v držení pánů z Rožmberka od roku 1259.)

Přídolí  (Obec leží v kopcovité krajině a je vzdálená asi 4 km od Českého Krumlova.  Obec byla poprvé připomínána v roce 1220 v souvislosti s jihočeským suverénem Vítkem z Prčice. V roce 1259 byly finance z kostela, fary a přilehlých pozemků darovány vyšebrodskému klášteru.)

Rožmberk nad Vltavou (Hrad a město Rožmberk se nacházejí asi 24 km od Českého Krumlova na řece Vltavě, obklopeny hustými šumavskými lesy. Hrad Rožmberk byl založen v první polovině 13. století Vokem z Prčice, který si následně přidal ke jménu předikát z Rožmberka. Hrad dostal jméno podle pětilisté růže, kterou měl Vok jako člen rodu Vítkovců ve znaku.)

 Rožmberk nad Vltavou

Foto: archiv T. J. 

Rožmitál na Šumavě (Město se nachází asi 6 km od Rožmberka nad Vltavou v řídce osídlené šumavské krajině nedaleko rakouských hranic. Obec byla založená v polovině 13. století Rožmberky. Její německý název Rosenthal (růžové údolí) a pětilistá růže ve znaku upomínají na rožmberskou vrchnost.)

Rychnov u Nových Hradů (Osada se nachází asi 8 km od Nových hradů v poetickém podhůří Novohradských hor na Svinenském potoce. První písemná zmínka o obci tehdy zvané Německý Rychnov pochází z roku 1261. Ve 13. století vesnice patřila Vyšebroskému klášteru.)

Soběslav (Město leží na soutoku Lužnice s Černovickým potokem asi 18 km od Tábora na okraji soběslavsko-veselských blat. Ve 13. století hrad a osada stejného jména patřily Rožmberkům.)

Stráž nad Nežárkou (Město leží na Nežárce, vzdálené je asi 12 km od Třeboně. Stráž koupil v roce 1577 Vilém z Rožmberka. Následně Petr Vok prodal polovinu strážského panství Adamovi z Hradce.)

Strunkovice nad Blanicí (Strunkovice leží na řece Blanici v Bavorovské vrchovině asi 10 km od Prachatic. Strunkovice byly ve 14. století součástí bavorovského a později helfenburského panství, které náleželo Rožmberkům.)

Strunkovice nad Blanicí

 Strunkovice nad Blanicí (foto: T. J.) 

Trhové Sviny (Město leží 20 km od Českých Budějovic na okraji Třeboňské pánve. Rožmberkům patřily Trhové Sviny od roku 1359, kdy je připojili k novohradskému panství, až do vymření Rožmberků v roce 1611.)

Trhové Sviny

Foto: archiv T. J.

Třeboň (Město leží v rovinaté krajině uprostřed Třeboňské pánve, obklopené desítkami největších a nejkrásnějších jihočeských rybníků. Jádro města je městskou památkovou rezervací a v jeho okolí se nachází Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Město bylo založeno příslušníky rodu Vítkovců. Rožmberkové získali Třeboň v roce 1336 a drželi ji ve svém vlastnictví až do smrti Petra Voka.) 

Třeboň

Foto: archiv T. J.

Velešín (Město se nachází 8 km od Českého Krumlova na levém břehu řeky Malše. Rožmberkové získali Velešín v roce 1387. O několik let později byla osada povýšena na městečko a byla mu udělena mnohá privilegia.)

Veselí nad Lužnicí (Veselí leží na soutoku řek Lužnice a Nežárky. Původně zde byla dvě města, Veselí nad Lužnicí a Mezimostí nad Nežárkou, rozdělená jen starým ramenem řeky Nežárky. Ke sloučení obou měst došlo až v roce 1947. Veselí patřilo Vokovi z Rožmberka již v roce 1259, kdy se o něm datuje první písemná zmínka. V roce 1302 však již město náleželo českým králům a zpět do rukou Rožmberků se dostalo až v roce 1491. Druhé z měst - Mezimostí získali v roce 1369.)

Veselí nad Lužnicí      Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí (foto: T. J.)

Vimperk (Šumavské město ležící v lesích na úpatí Boubínské hornatiny je vzdálené 20 km od města Prachatic. Na vysokém ostrohu nad městem stojí zámek, přestavěný z bývalého strážního hradu. Rožmberkové získali Vimperk v roce 1550.)

Vítkův Hrádek (Zřícenina hradu stojí na kopci nad zaniklou vesnicí Svatý Tomáš, západně od městečka Frymburk, nedaleko rakouské hranice. Jedná se o nejvýše položený hrad v českých zemích. Hrad založil ve 13. století některý z příslušníků rodu Vítkovců. Po vymření krumlovské větve rodu Vítkovců v roce 1302 zdědil hrad Jindřich z Rožmberka.)

Vodňany (Královské město leží v rybniční krajině na řece Blanici. Je vzdálené asi 30 km od Českých Budějovic. Majetek královského města Vodňan ležel na hranicích s rožmberským panstvím. V případě střetu s královskou mocí Rožmberkové město několikrát obléhali a obsadili. V roce 1395 město vyplenil Jindřich z Rožmberka. V letech 1419-1420 bylo uchváceno Oldřichem II. z Rožmberka, který nechal rozbořit jeho hradby.)

Vodňany

Foto: archiv T. J. 

Volary  (Šumavské horské město leží na Volarském potokou ve Volarské koltilně 16 km od města Prachatic nedaleko hranic českých zemí s Bavorskem.  Volary ležely na Zlaté stezce vedoucí z Pasova do Prachatic. V roce 1503 se staly majetkem Rožmberků, kterým patřily až do roku 1600, kdy je poslední Rožmberk prodal císaři Rudolfu II.)

Volary

Volary (foto: T. J.)

Vyšší Brod (Město a cisterciácký klášter Vyšší Brod leží asi 30 km od Českého Krumlova proti proudu řeky Vltavy nedaleko hranic českých zemí s Rakouskem. Klášter založil Vok I. z Rožmberka v roce 1259.)

Vyšší Brod

Foto: archiv T. J. 

Záblatí (Obec leží 4 km od Lomnice nad Lužnicí. Vesnici koupil v roce 1513 Petr IV. z Rožmberka.)

Zlatá Koruna (Obec s rozsáhlým cisterciáckým klášterem leží v podhůří Blanského lesa na řece Vltavě asi 7 km od Českého Krumlova. Definitivně se podařilo Rožmberkům získat klášter až v roce 1493, kdy jim ho Vladislav Jagellonský udělil do dědičné správy.)

Zlatá Koruna

Foto: archiv T. J.

Zvíkov (Hrad stojí na vysokém skalním výběžku nad soutokem řek Otavy a Vltavy. Nedaleko hradu leží vesnice Zvíkovské Podhradí. Královský hrad Zvíkov získal od Rudolfa Habsburského Jindřich I. z Rožmberka počátkem 14. století.) 

Zvíkov

Foto: archiv T. J.

Želeč (Obec vzdálená 11 km od Soběslavi. Želečské panství koupili Rožmberkové asi s devatenácti vesnicemi od rytíře Oldřicha Španovského z Lisé.)

Žumberk  (Tvrz a vesnice Žumberk leží na Svinenském potoce asi 7 km od města Trhové Sviny. Tvrz se tyčí na hrázi Ulicového rybníka.  Tvrz byla v majetku Petra Voka z Rožmberka v letech 1602-1610, poté ji daroval Theobaldu Hoeckovi z Zwibruckenu.)

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení