1. kapitola z Tao Te Ťing a původní symbol

Přidáno: 21. 11. 2019 11:14:46 Počet shlédnutí: 723

21 Listopad 2019

Co je to Tao?

A proč jeden, původní, symbol...jeden, původní, tón.

Tao Te Ťing

Lao-c´

překlad Berta Krebsová

 

 

1. kapitola

 

Tao, které lze postihnout slovy,

není věčné a neměnné tao,

jméno, které lze pojmenovat,

není věčné a neměnné jméno.

 

Bezejmenné je prapočátkem nebe a země.

Pojmenované je matkou všeho stvoření.

 

Proto ten, kdo zůstává bez žádosti,

proniká k jádru této tajemnosti,

kdo je naplněn žádostmi,

postihuje jen vnější tvářnost věcí.

 

To obojí - ač má rozličná jména -

vyvěrá ze stejného prapůvodu.

Stejnost - toť hlubina záhadnosti.

Záhada všech záhad,

brána veškeré tajemnosti.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Jaromír Schmidt se v jednom svém článku na facebooku zmiňoval o jednom, původním, symbolu, který byl na počátku.

 

Dává mi to smysl, něboť jsem se ve svých úvahách dopracovala k jednomu, jedinému učení, které zákonitě musí být na počátku. Všechna učení a náboženské nauky, jsou-li správné, se musí k témuž vztahovat, s téhož vycházet, na to samé poukazovat. Pokud tak nečiní, jsou mylná. Nejenom tedy, že by na počátku byl symbol, učení, ale podle knihy AllatRa Anastasie Novych by to měl být i původní tón.  Vše tedy ukazuje na jediný základ. Logicky.

 

Má to souvislost i s květinou života? Způsob, jakým Bůh stvořil svět, který květina vyjadřuje? Zcela jistě, bez pochyby tomu tak musí být. Prastarý symbol, který je zobrazován po celé planetě. Je to však onen původní symbol? Je možné, že jej máme stále před očima a nevíme o tom?  Je možné, že by to bylo tak jednoduché? Pod svícnem bývá největší tma, a obvykle nevidíme to, co máme přímo před očima... Ovšem, kdo ví?

 

"To obojí - ač má rozličná jména -

vyvěrá ze stejného prapůvodu.

Stejnost - toť hlubina záhadnosti.

Záhada všech záhad,

brána veškeré tajemnosti."

 

Zdá se, že Lao-c´ tuto myšlenku podporuje. 

 

A třeba to opravdu je ono semínko květiny života, kterému goralové říkali solární symbol. Květina, jež je znázorněním postupných kroků tvoření všeho, octávy na hudební stupnici....

 

 

 

 

Přihlášení