Z výkladů Edgara Cayceho

 

Z výkladů Edgara Cayceho

 

Z knihy :  

 Edgar Cayce     100 + 1 receptů pro zdraví a krásu

    (Jak léčil nejslavnější americký léčitel)

 

 

Vydal Eko-konzult, 1997

 

str. 45

 

Brýle

 

Někteří lidé se domnívají, že brýle jim ubírají na kráse. Ačkoliv během Cayceho života už k mání byly kontaktní čočky, byly to jen čočky sklérové, téměř tak velké jak oční koupátko. Používaly se jen když to bylo opravdu nutné (využívali je například profesionální komici, jimž brýle vadily při vystoupení). Mikročočky, jak je známe dnes vynalezl až v roce 1948 Kevin Tuhoy, ale opravdu oblíbené se staly až o dobrých deset let později.

 

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. (27. října 1913 Prostějov – 18. srpna 1998) byl světově proslulý český vědec a vynálezce, pracující zejména v oblasti makromolekulární organické chemie, mezi jejíž zakladatele u nás i ve světě patřil. Proslulý je zejména svými objevy a vynálezy, které vedly k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Tyto výsledky vycházely z jeho původní vědecké práce v oblasti hydrogelů. Wichterle se proslavil též objevem umělého polyamidové vlákna - silonu.


Podpis Otty Wichterleho.Profesor Wichterle vždy hájil nezbytnost širokého základního výzkumu a svobody vědeckého bádání. Vždy zdůrazňoval, že nové praktické výsledky se rodí zejména z rozvoje a mistrovského ovládnutí určité metodiky a teorie, zatímco od počátku násilně cílený či aplikovaný výzkum tyto výsledky nemívá. Tyto principy, které poznal již při svých začátcích v ústavu fy Baťa ve Zlíně, pak po r. 1948 odvážně hájil i při působení jako vysokoškolský profesor, a po r. 1958 jako vědecký pracovník tehdejší ČSAV. Po listopadu 1989 prof. Wichterle jako nově zvolený prezident ČSAV varoval před nebezpečím tržního zneužívání vědy.

Zdroj: Wikipedia

 

Jak se mám brýlí zbavit a jak lze zrak zlepšit?

"...když odstraníme tlaky způsobené toxickými silami, zlepšíme zrak."

Pak následovalo cvičení, které je z mnoha důvodů stále doporučováno. "Také cviky hlavy a krku budou velice užitečné. Cvičte pravidelně, ne občas, nikdy nevynechávejte, každé ráno po dobu šesti měsíců. Pak se dostaví úspěch. Posaďte se rovně a hýbejte hlavou 3x dopředu, 3x dozadu, 3x napravo, 3x nalevo a potom hlavou kroužete 3x na každou stranu. Nepospíchejte, věnujte cvičení čas. Výsledky se dostaví."

 

Když se jeden pacient zeptal, zda potřebuje brýle, dostal odpověď:

"(Budete je potřebovat) už brzy, ale když budete cvičit cviky hlavy a krku, můžete to o pár let oddálit."

 

str. 46

 

Součástí jednoho návodu, jak zlepšit zrak, bylo i použití elektrického vibrátoru:

"Působení vibrací zvláště na první krční obratel nebo na spodinu lebeční a na hlavu... povede ke zlepšení zraku. Hlavou a krkem dělejte krouživé pohyby, zavřete oči a představujte si, že vidíte lépe. To vyvolá reakci, která do činnosti uvede nervovou a svalovou hmotu v té  části smyslového ústrojí, které bylo porušeno."

 

Jak zrušit používání brýlí na čtení?

"Provádějte cvičení hlavou a krkem venku (pod širým nebem). Každé ráno jděte na 20 až 30 minut na procházku. Nikdy nesmíte vynechat a říkat - Pršelo, nemohla jsem ven, mám jiné povinnosti - a zapomínat, že máte problémy, kvůli nimž musíte chodit na procházky."

 

Tato odpověď nabízí zcela nový pohled na problém lidského zdraví. Všechna ústrojí v těle jsou pevně propojena. Jedno druhé podporuje, nebo mu - podle okolností - v činnosti brání.

 

Předepsaná léčba zlepší zrak mojí dcery nebo bude potřebovat brýle?

"Léčba má posílit celý organismus. Jelikož je silný, zatím brýle nejsou nutné."

 

str. 39

 

Barvy

 

Co je to barva?

"Jak už bylo řečeno, barva není nic jiného, než vibrace. Vibrace,  to je pohyb. Pohyb je aktivitou kladné a záporné síly. Existuje-li aktivita vlastního já, jsou vztahy pozitivní?"

 

Jeden klient pracoval na problému, jak vyřešit otázku harmonie barev.

Chtěl znát odpověď na dotaz: "Jak rychle odhalit příčinu větší harmonie říše barev?"

"Barva je vibrace, jako třeba vysoké harmonické tóny v hudbě. Ty jste už několikrát použil. Užijte je tedy, abyste vyladil své fyzické vědomí a vibrace ve vás, jež mohou - v některých případech - také nabýt podoby barev. Neužívejte je pouze pro vlastní prospěch. Užívejte, ale nezneužívejte."

"Jaké barvy jsou pro mne nejlepší? Opravdu to má nějaký význam?"

"Každé tělo, každá činnost, každá bytost na tu či onu barvu reaguje lépe. Třeba v tomto případě jsou určité druhy zelené a modré tím, co vibrace těla zlepší."

 

str. 40

Očekává se od lidí, že budou barvy nějakým způsobem zduchovňovat (spiritualizovat)?

"Barvy jsou přirozenou spiritualizací tónů a zvuků - jsou přirozenou spiritualizací téhož."

"A proto červená, tmavá barva korálu vašemu tělu dodá klid v oněch zmatcích a neklidu, jež povstávají uvnitř vašeho já. Stejně tak pigmenty modré tělu dopřejí vzduch, dech lásky, soucitu, pravdy a spravedlnosti, jež jsou ve vás skryty."

"Sotva najdete někoho, kdo by byl netolerantní vůči ostatním a kdo by (na sobě) zároveň nosil věci, jež jsou v hlubokém souladu s jeho nitrem, anebo někoho opravdu hodně duševně nemocného, kdo by chodil ve věcech modré barvy."

"(Vibrace) purpurové a zlaté představují to nejvyšší, co v oblasti barevných vibrací existuje.

 

str. 158

 

Psychohygiena

Když chcete být šťastní, musíte myslet šťastně. Když chcete být zdraví - musíte myslet zdravě. To všechno se můžete naučit, podle rad E. Cayceho. Je čas zanechat starých myšlenkových vazeb, které vás omezovaly v minulosti.  V Cayceho moudrosti jsou vskutku nová světla, protože každý z nás má vlastní zvláštní duševní schopnosti.

Mysl je projektovým plánem celé stavby našeho bytí. Ujistěte se, že máte plán, na který se lze spolehnout. Co je vaším ideálem? Můžete na základě svého projektu vybudovat hodnotnou stavbu - nebo by to byla chatrč? Uvědomte si své poslání v daném plánu a nezakládejte na nic menšího nez na palác - zasloužíte si jej. Je to vaše dědictví.

 

"Ať vaše srdce zpívá

a mysl vaše ať je čistá

a hleďte tváří ke světlu!

Pak všechny stíny vyblednou."

 

Nenechte se psychologicky manipulovat. Množství psychologických taktik, jichž užívají politici, obchodníci a sdělovací prostředky, je pro většinu z nás natolik průhledné, že vlastně nestojí za řeč. Stejně tak různé obchodní triky, jež leckdo zkouší na veřejnosti, která ve své podstatě není podezřívavá. 

 

str. 159

 

Psychosomatická medicína

Ve svých výkladech Cayce v několika málo větách uděluje důkladné lekce z psychosomatické medicíny. Zde leží příčiny téměř každé choroby - Cayce byl ve své době o generaci napřed. Např. řekl muži, jehož zdraví zasáhl doutnající hněv: "Chování často ovlivňuje tělesné zdraví. Nikdo nemůže nenávidět svého bližního a nemít potíže s žaludkem či s játry.

Nikdo nemůže být žárlivý, zaplavený zlostí a nemít špatné trávení a srdeční poruchy.  Ani jedna z těchto poruch zde není přítomna a toto chování má více společného s postupným hromaděním sklonů k neuriticko-artritickým projevům."

Vše je součástí emočního pozadí, které brání zdravému proudění krve a mízy i normální činnosti žláz a nervů.

"Občas se jako locomotorický příznak objevuje strnulost, nutkání na zvracení a špatná činnost trávicí soustavy. Zdá se, že bolesti hlavy pocházejí z poruch mezi játry a ledvinami. Lepší vylučování obvykle způsobuje, že tyto potíže ustupují." To vše jsou symptomy, nikoli příčiny.

Později se objevil základ všech metod Cayceho léčení. "Uvnitř člověka je vše potřebné pro dovršení léčby těla, neboť celé uzdravování musí pocházet z Božské síly. Ostatně, kdo léčí tvé nemoci? Zdroj univerzální pomoci." Vše nechal na jednotlivci a jeho nadhledu.

"Přejete si cítit se dobře? Přejete si podřídit se Božímu vlivu, který se ve vás může projevit stimulací skrytých center přirozené aktivity?

Všechny uvedené síly totiž musejí přicházet z jednoho zdroje. Jejich využíváním se pouze stimulují atomy těla, neboť každá buňka je v sobě jakoby zástupcem vesmíru."

 

str. 22

 

Aromaterapie

Obklopování se aurou vůně bylo v minulosti běžnější. I dnes však vzrůstá obliba kadidla a různých vonných kouřových tyčinek. Soudíme tak alespoň podle toho, že se objevují také u pokladen v supermarketech. Pokud jde o parfémy - v obchodních domech a speciálních i dámských - záleží jen na vás, zda si vyberete tu pravou.

 

Jak často a v jakých souvislostech se ve výkladech objevovaly zmínky  o vůních, budeme ilustrovat na následujících ukázkách.

 

Když jednou E. Cayce začínal výklad pro nového klienta, popotáhl nosem a řekl:

 

"Víte, pro tělo by bylo velice dobré změnit vůně v místnosti od mandlí k levanduli, to by bylo mnohem lepší."

 

Jiné pozorování bylo učiněno na dálku. "Zvláštní - (dotyčnou) bytost často obklopuje vůně fialkového kořínku, měla by ji mít pořád nablízku - stejně jako kosatec nebo nějakou jinou bílou květinu (by měla mít) vždy (nablízku)."

 

"Neboť nachová barva by měla být těsně u těla, a vůně či pachy, jako třeba vůně levandule, mají svůj vliv - ne ve velkém množství, ale v takovém, které vede k harmonii."

 

"Tělo se stává poměrně citlivým k vůním a stejně tak k barvám. Zejména nachová a barva korálu - by měly být poblíž těla - a růže."

 

"Fialka a fialková vůně s kosatcem florentským jsou vůně (dobré) pro (dotyčnou) bytost."

 

"Také vůně, jež vyvolají vibrace, budou levandule nebo fialkový kořen."

 

"Vůně - nechť s vámi často pobývá Život Věčný a (sám) přijdete na to, zda (bude vhodnější) váček ( s vonnou látkou ) nebo tekutina - to přinese tělu vibrace, jež mu dodají sílu."

 

Jsou případy, kdy vůně vyvolají vzpomínky, jež byly zasunuty kdesi hluboko v paměťových buňkách. Tak tomu bylo například u jednoho klienta, kterému E. Cayce řekl:

 

"Barvy a vůně mají na (dotyčnou) bytost zvláštní vliv. A pokud se spojí lotos a santalové dřevo s cedrem, stávají se (něčím) téměř - i pro vnitřní smysly - nepřemožitelným, nezdolným.

 

 

 

str. 208        Vůně

 

 

Zdá se, že všichni výrobci pafémů či kosmetiky mají nejméně jednu speciální vůni. I každé krejčovství si vytváří vůni, o níž doufá, že bude s jeho jménem spojována. Je zajímavé, že zhruba 80 procent veškerých obchodů se ve světě vůně a parfémů uzavře v předvánoční době. Lidem, kteří komponují, vytvářejí parfémy, se v kosmetickém průmyslu říká "nosy" nebo "nosové". Čich těchto lidí je tak jemný a vycvičený, že jen s jeho pomocí dokáží analyzovat vůni a určit použité ingredience. Nejprve z vůně vyberou svrchní tóny, potom se zaměří na další složky a na spodní tóny (fixativa). Jeden klient E. Cayceho takovým "nosem" byl. Výklady pro něj se vůní zabývaly do veliké hloubky. Zde jsou některé výňatky:

 

"Ve fyzickém těle není silnějšího vlivu (fyzickým tělem je míněno zvíře nebo člověk - člověk se čas od času poněkud troufale považuje za vyšší stupeň) nežli je účinek pachů či vůní na olfaktorické nervy..."

 

"Protože vůně či pach jsou plyny, nikoli hustší látka, jež v životě jedince vyvolává takovou aktivitu věcí degradovat, ničit..."

 

"Co jiného učinil Jeroboam, jenž uvedl děti Izraele do hříchu, než že jim nabídl něco santalového dřeva...Egypťanů, jež v člověku pomáhalo probouzet vášně  a touhy po naplnění nebo uspokojení vlastních žádostí..."

 

"Co vneslo rozmanité pachy a vůně do zkušenosti člověka? Podporovala někdy vůně levandule tělesné asociace? Byla vždycky spíše tím, na čem andělé světla a milosrdenství ponesou lidské duše na místa milosti a míru."

 

 

str. 115      Muzikoterapie

 

 

V dnešní době znovu začínáme objevovat léčivé možnosti barvy a hudby. Stále více si uvědomujeme jejich skutečné hodnoty.

 

"Zvuky, hudba a barvy mohou hodně napomoci při vytváření náležitých vibrací jedinců, kteří jsou duševně nevyrovnaní, nemají dostatek tělesné energie, nebo jsou churaví na těle či na duchu. Mohou být využity jako zdroj velmi prospěšné zkušenosti."

 

Častější je rovněž využívání hudby v nemocnicích - v tomto směru však je co dohánět. Hudba se také jako součást programů zaměřených na léčbu prací využívá v sanatoriích pro duševně nemocné. Je to ideální způsob jak vnést do vibrací nějak narušeného pacienta harmonii. Přehrávat oblíbené melodie, jež si pacienti vyžádají, nejenže vnáší harmonii do vzorců jejich chování, ale nemocné současně přibližuje kolektivu a zapojuje je do jeho činnosti. A dokud nedojdeme k tomu, že lidé okolo nás jsou mnohem důležitější než my, budeme se mít čemu učit.

 

Hudba se ve velké míře používá i při výuce mentálně retardovaných. Začíná se pouze rytmem. Dítě dostane bicí nástroje a je vybídnuto, aby hrálo současně s klavírem nebo fonografem. Rytmus, který udržuje, je projevem jeho koordinační schopnosti a zároveň příslibem do budoucího pokroku, budoucího příznivého vývoje.

 

Jakou náplň studia prosazovat ve středním a vysokém školství?

 

"Hudbu! Její dějiny i (samotnou) praktickou hudbu v různých podobách. Učíte-li se hudbě, učíte se zároveň historii. Studujete-li hudbu, studujete současně matematiku. Když se vzděláváte v hudbě, poznáváte vše, co je k naučení - s výjimkou věcí špatných a zlých."

 

Směřování k hudbě, k tomu, abychom ji dokázali chápat a prožívat, by mělo být součástí veškeré výuky a výchovy - v nemocnicích, ve školách i v činnostech přesahujících školní osnovy. Hudba je jedním z velkých darů, které nám život poskytuje zdarma. Schopnost radovat se a těšit z hudby leží v našem nitru, uvnitř nás. Nezdřídka i jednoduchý kurz přispívající k pochopení hudby a hlubšímu zážitku z ní, může otevřít bránu do kouzelné země nálad, barev, zvuků, do říše, která, necháme-li se jí unést, má moc nahradit vybitou energii, zklidnit rozrušené nervy a obnovit ztracenou harmonii.

 

Jak vznikají nové a nové nástroje, zbystřuje a vyvíjí se také náš sluch. Naše vědomí se pohybuje na více úrovních než dříve. Stále však existují zvukové vibrace, k nimž nemáme přístup, jež jsou našim smyslům nepřístupné - například vysoký tón ultrazvukové píšťalky, který psi slyší, ale lidé nikoliv.

 

 

 

 

Tania´s  Secret

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení