Stopy Slovanů na Balkáně – Slovinsko - převzato

 

 

Převzatý článek, zdroj: http://www.cez-okno.net/clanok/stopy-slovanu-na-balkane-slovinsko 

 

Zajímavě koresponduje s knihou Antonína Horáka - O Slovanech úplně jinak.

 

 

 

Ve střední Evropě bylo původní praslovanské obyvatelstvo povážlivě zredukováno v důsledku nájezdů, ale přežilo a nebylo zcela obsazeno.
Rozhovor s prof. Antonem Perdihem, autorem knihy “Původ Slovinců a ostatních Evropanů.”

 

 

1. Jaký je váš názor na prehistorii Evropy, vývoj jazyků a pozici slovanských jazyků ve vztahu k ostatním, zejména indoevropským jazykům? Můžete zmínit zajímavosti z oblasti slovní zásoby, výpůjček, gramatických jevů?

 


V mé knize Izvor Slovencev in drugih Evropejcev, Jutro, Ljubljana 2013, jsem shromáždil nejnovější “genetiku”, tedy DNA genealogická data. Tyto údaje, společně s některými dalšími poznatky, ukazují, že první obyvatelé Evropy byli, od doby zhruba před 45 000 lety, mužské Y-haploskupiny I. Muži, společně se svými ženami, byli byli europoidní a praslovanští.

 

Existují indicie naznačující, že jejich předci, Y-haploskupina BT, muži i ženy, žili ve Slovinsku nejméně před 60 000 lety. Před 9 000 až 6 000 lety se k nim připojili muži Y-haploskupiny R1a. Před zhruba 4 500 lety byla většina Evropy, vyjma částí Skandinávie a převážné části Ruské roviny, praslovanská, či árijská, pokud někdo preferuje tento termín.

 

Mezi 5 000 a 3 500 lety před dneškem, muži Y-haploskupiny R1b pronikli do západní Evropy. Vyhladili tam většinu předchozích mužů. Ve střední Evropě bylo původní praslovanské obyvatelstvo povážlivě zredukováno v důsledku nájezdů, ale přežilo a nebylo zcela obsazeno R1b lidmi.

 

V této době mnoho předchozích obyvatel západní a střední Evropy uprchlo do Ruské roviny a okolo 3 500 let před dneškem expandovali až do Arábie, Íránu (Avestánci), Indie (Árjové) a severovýchodní Číny.

 

Sanskrt je přímý potomek západní praslovanštiny. Takzvané “keltské” jazyky, jakož i baskičtina se vyvinuly z praslovanského substrátu a R1b superstrátu. Původ germánských jazyků zatím není zcela jasný, ale existují data naznačující, že se začaly vyvíjet okolo 3 500 let před dneškem nebo později ve východní Asii z příchozích praslovanských mluvčích pod východoasijskými vlivy, které daly germánským jazykům kentum charakteristiky. Latina a řečtina se vyvinuly ještě později v důsledku cizích vpádu na praslovanská teritoria.

 

Osobně jsem se detailněji nevěnoval slovní zásobě, výpůjčkám, či gramatickým jevům. Studie tohoto druhu provádějí někteří naši spolupracovníci. Většina těchto prací je dostupná na www.korenine.si/zborniki/ (v angličtině a slovinštině). Pouze jsem se připojil k výzkumu započatém kolegy Silvestri & Tomezzoli o určování podobnosti mezi starověkými jazyky navzájem, a mezi archaickými a moderními jazyky, na základě frekvenční analýzy hlásek. Výsledky byly překvapující – venetština, rétština a další starověké jazyky byly svými frekvencemi zvuků bližší staré slovinštině a staroslověnštině (tj. středověkým slovanským jazykům), než latině a řečtině své doby. Výsledky jsou taktéž publikovány na www.korenine.si/zborniki/

 

 

2. Můžete říct něco k historické přítomnosti slovanských jazyků v oblastech Rakouska, severní Itálie, Maďarska, římských provincií Noricum, Raetia?

Byly tam od nepaměti, dokud nebyly deslavizovány, tím či oním způsobem.

 

3. Je pravda, že některé nápisy, které mohou být dešifrovány pomocí slovanských jazyků, byly nalezeny na území dnešní Francie?

Ano, to je pravda, podívejte se na www.korenine.si/zborniki/

 

 

3.b Pamatuji si, že jste řekl, že ve Francii existovaly slovansky mluvící vesnice do 19. století.

Matej Bor nám říkal, že to tak bylo ještě i po 2. světové válce.

 

 

4. Původním jádrem zkoumání jsou venetské nápisy z doby před expanzí římského impéria. Můžete popsat historii jejich luštění?

Začalo to již na počátku 19. století (minimálně F. Prešeren). Po 2. světové válce Jager studoval etruské nápisy, následován Berlotem a Rebecem, kteří o nich vydali knihu v roce 1984. Zhruba v 70. letech 20. století Bor zkoušel luštit také venetské nápisy. V roce 1985, kdy probíhala polemika o “venetské teorii” prezentované Šavlim a Tomažičem, Bor vstoupil do diskuze publikováním svých čtení venetských nápisů v novinách. Později je následovali Ambrožič a mnozí další. V. Vodopivec vydal v letech 2010 až 2012 sbírku většiny venetských a dalších starověkých nápisů.

 

 

5. Je pravda, že “venetská tématika” byla diskutována v slovinském denním tisku okolo roku 1990?

Začalo to v roce 1985 a trvalo zhruba dekádu.

 

 

6. Jak došlo k tomu, že jste se stal čelním představitelem tohoto okruhu studií?

V. Vodopivec v roce 1999 odstartoval projekt “Korenine slovenskega naroda” = “Kořeny slovinského národa”. Přizval mě ke spolupráci a já souhlasil. Později mě pověřil vedením programového výboru.

 

 

6.b Kdy jste se začal zajímat o slovanské autochtonní teorie?

Už ve druhé třídě základní školy, kde nám učitelka, neteř našeho historika S. Rutara, povídala mnoho věcí o našich raných dějinách.

 

 

6.c Jaká je historie konferencí, pořádaných každoročně v Lublaňi?

Začaly v roce 2001 a pokračují dodnes.

 

 

7. Jaký byl vývoj výzkumu, co se týče oprav, zlepšování původních hledisek od 80. let po dnešek?

Jde o postupný vývoj daný tím, jak kolegové přispívají novými objevy.

 

 

7.b Můžete jmenovat některá písma a nápisy, kromě venetských, která mohou být luštěna pomocí slovanských jazyků?

Starší etruské, krétské, staré frýžské, messapské, galské. Bohužel se jim v současnosti osobně již nevěnuji.

 

 

8. Jaké jsou cesty budoucích studií? Jaké by měly být oblasti zájmu budoucího výzkumu? Jaká by měla být taktika upoutání pozornosti veřejnosti a akademiků?

Je třeba se soustředit na shromažďování nových dat, která mohou být relevantní, pak znovu prověřit současné výklady. Veřejnost by měla být čas od času informována, když se objeví nějaký průlom. V současnosti nás slovinští vědci a priori odmítají a ostatní je následují.

 

 

Ing. Dušan Polanský, Prof. Anton Perdih

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/

 

 

 

Súvisiace:
Kliatbu prelomil až Ivan Sprajc!
http://www.cez-okno.net/clanok/kliatbu-prelomil-az-ivan-sprajc

Seriál: Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-tajne-dejiny-slovenska-slovenov-a-sloveniek

 


november 26, 2014 22:58 popoludní 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení