Gotické katedrály a stavby

 

 

"Všeobecně se připouští, že gotický sloh vznikl při cisterciáckém řádu či alespoň jej cisterciáci rozšířili. Prostřednictvím svatého Bernarda, který templářům ukázal cestu a udělil poslání, lze templáře považovat za dceřiný řád řádu cisterciáckého. A templářský řád je velmi úzce spjat s gotikou."

 

Louis Charpentier

Mysterium templářů, str. 130


"Je bezpochyby úžasné, že se mezi francouzským obyvatelstvem, početně tehdy značně  redukovaným, našlo takové množství architektů, zedníků, kameníků, tesařů a sklářů, že mohli postavit najednou tolik veřejných (tím chci říci určených lidem) kostelů.

 

Benediktini a clunyjští mniši je sice vyučili, nicméně posuďte sami:

 

Ve 12. 13. století se započalo s následujícími stavbami:

 

v roce 1140 Noyon,

1153 Senlis a Laon,

1163 Paříž,

1166 Poitiers,

1170 Sens a Lisieux,

1175 Soissons,

1190 Bourges,

1194 Chartres,

1200 Rouen,

1211 Remeš,

1215 Auxerre,

1217 Le Mans,

1218 Coutances,

1120 Amiens,

1229 Toulouse,

1230 Sées,

1240 Štrasburk,

1247 Beauvais,

1248 Clermont-Ferrand,

1250 Mety,

1262 Troyes,

1272 Narbonne,

1277 Rodez ...

 

A to jsem uvedl jen ty nejdůležitější. Tolik stavitelů, kameníků a tesařů!"

 

Louis Charpentier,

Mysterium templářů

str. 131