S. N. Lazarev

 

 

"Sergej Lazarev je známý ruský psycholog, badatel, léčitel a bioenergoterapeut.

 

Objevil a popsal karmický mechanismus, který již byl v mnoha pramenech popisován, ale dosud nikým neprozkoumán.

 

Jako první v historii nejenom rozpoznal nejhlubší struktury duše ovlivňující náš osud a zdraví, ale také na základě nesčetných studií dokázal, že působením na chování a emoce člověka můžeme měnit k lepšímu jeho osud, charakter i zdraví.

 

Ve výzkumech S. N. Lazareva se věda a náboženství spojují v jeden harmonický celek.

 

Autor během 30 let svých studií a na základě mnoha uzdravení nemocných objevil a porozuměl mechanismu spojujícímu mysl, emoce a chování člověka se zkušenostmi, které každý člověk získává na své cestě životem, se štěstím i neštěstím, se zdravím nebo nemocí a také nemocí našich dětí.

 

Autor přirozeným způsobem rozlišuje struktury osudu a rovněž to, jak nesprávné emoce a chování narušují struktury bionergetického pole člověka.

 

Využití karmického mechanismu v denním životě pomáhá tisícům lidí k lepšímu životu, ke zlepšení vztahů s lidmi kolem nás a také k léčení závažných onemocnění, jež byla moderní medicínou považována za nevyléčitelná.

 

Knihy Sergeje Lazareva jsou bestsellery. V posledních letech se v Rusku i ve státech Střední a Východní Evropy prodaly milióny výtisků."

 

Vydavatel, Raduga Verlag

Diagnostika karmy 10 - Pokračování dialogu

S. N. Lazarev

 

 

 

 video z youtube

Sergej Lazarev v Praze 2013

Olga Dunayevska

 

 

Odkaz na stránky o S. N. Lazarevovi, možnost koupě knih

http://www.sergej-lazarev.cz/

 

"UPOZORNĚNÍ z výše uvedeného oficiálního webu!

Upozorňujeme všechny, kteří mají v úmyslu si stáhnout, nebo si již stáhli, materiály p. Lazareva z internetu, aniž by za ně zaplatili, že tím ve svém podvědomí zesilují jeho chybné tendence a směřování. Energie vložená do knih p. Lazareva je velice silná a spolupracuje s námi, podvědomě tedy značně vzroste pocit chtivosti, chamtivosti a snahy získávat bez vynaložení energie, tedy konzumenství, a dochází ke znečišťování duše." 

 

 

 

S. N. Lazarev

citáty

 

 

"Nakolik lidstvo dokáže ve své duši uchránit lásku, natolik mu nakonec budou otevřeny dveře do zítřka."

 

 

"Abychom změnili okolní svět a to, co se v něm děje, je potřeba změnit sebe, nejprve z vnějšku a potom uvnitř."

 

 

 

 

"Láska se noří do pozemskosti

i do duchovna

a pak,

aby příliš nesrostla

s pozemským

či naopak duchovním štěstím,

boří vše,

co není 

láskou."

 

 

 

"Člověk pozná, že pracuje správně, jestliže zažívá pocit lehkosti, světla, štěstí a lásky."

 

 

"Bez neustálého přísunu duchovní potravy dochází k degeneraci duchovních sil, a posléze i sil fyzických."

 

 

"Ztráta smyslu života, nechuť žít dál či program sebezkázy vznikají především z opovržení jinými lidmi. Opovržení celou skupinou lidí však může být daleko nebezpečnější."

 

 

"Když v jemné hladině zasáhneme do genotypu jediného člověka, můžeme zahubit celé lidstvo."

 

 

 

"...užití síly se rovná prohře,

kdežto chápání toho,

co se kolem nás děje,

a správná orientace

jsou mnohem spolehlivějším

způsobem ochrany

než jakákoliv protiakce."

 

 

 

"Viděl jsem, jak se člověk měnil, když změnil svůj postoj k okolnímu světu, tak měnil i svou minulost, přítomnost a budoucnost."

 

 

"Člověk, který je zvyklý něco obětovat, držet půst, starat se o druhé, dokáže velmi dobře zvládat stres. Věřící člověk na ničem nelpí a ví, že oběť očišťuje duši, proto se mu daří zvládat stres nejlépe, v době, kdy téměř všichni lpí na penězích, na zdraví, nebo na úspěchu, a kdy celá naše civilizace umírá na stres v podobě rakovin, cukrovek, infarktů a mozkových mrtvicí... Jsme na začátku světové krize, která teprve přijde. To bude obrovský stres pro všechny."


"Abychom vyléčili tělo, je třeba nejprve vyléčit duši. Duši vyléčíme tím, že se naučíme milovat Stvořitele."

 

 

str. 71

Diagnostika karmy 10

 

...