Co se děje pod sfingou?

 

Co mají Red Bull,

Dr. Zahi Hawass a

Edgar Cayce

společného

a co se děje

pod Sfingou?

 

Podívejte se

sem.

Edgar Cayce

banner-edgar-cayce_1

 

 

 

 

"Život je nutné žít,

nikoliv o něm pouze hovořit."

 

Edgar Cayce

 

..................................................

 

 

 

Odkaz - čeština 

Uloženo na youtube: 25. 2015

 

 


 

Edgar Cayce

Byl bezpochyby jeden z nejpozoruhodnějších jasnovidců všech dob.

 

 

Jeane Dixonová

(slavná americká jasnovidka)

 

 


 

 

Kniha:  Edgar Cayce - Spící prorok

Autor: Jess Stearn

Do češtiny přeložil Karel Uhlíř

Vydalo nakladatelství Arica, 1992

 

Cayce nepřevídal jenom všechnu tu zkázu, ale také průběh světových událostí. Předvídal velké války i mír, krize, rasové bouře, dělnické nepokoje, dokonce i tzv. Great Society, program reforem a prezidenta L.B. Johnsona, který byl podle něj odsouzen k zániku. Předvídal záležitosti, týkající se jednotlivců, stejně tak i národů, předpovídal, kdo se ožení, rozvede, bude mít děti, stane se právníkem, architektem, námořníkem či lodníkem. Mnohé z jeho prorockých vizí přišly během výkladů ve spánku, ale samovolně byl senzibilem i v bdělém stavu. Jednou urchl z místnosti plné mladých lidí, protože okamžitě rozeznal, že všichni půjdou do války a tři z nich se nevrátí.

 

 

- Edgar Cayce v literatuře

- Z výkladů Edgara Cayceho

                - Nachlazení

- Reinkarnace

- Tajemný svět Edgara Cayceho

                 - Telepatie

 

 


 

 Jestli vás zajímá aura, čakry a další podobné zajímavé věci, jděte se podívat na:    http://aluska.org

 


 

 

Edgar Cayce

 

 

str. 9

"Pro Edgara Cayceho to byl den jako každý jiný. Prostě si lehl, zavřel oči a usnul. Potom začal mluvit ze spaní. Když se přibližně po půl hodině vzbudil, uviděl ve tvářích kolem stojících, že musel říct něco velmi neobyčejného. A to také řekl. Toho horkého dusného srpnového dne roku 1941 předpověděl zkázu velké části Los Angeles, San Franciska a New Yorku, stejným hlasem, jako kdyby někomu předepisoval byliny proti rýmě.

 

Největší mystik, jakého Amerika dosud poznala, se ke svému proroctví, které se podobalo proroctvím bájné Cassandry, postavil také filozoficky. Již dříve předpověděl několik válek a velkých katastrof,  k nimž posléze skutečně došlo. Ze svých vlastních "výkladů", jež pomohly už tisícům lidí, dospěl  k přesvědčení, že život je jeden nekonečný cyklus. Ačkoliv se trápil vědomím, že někoho čeká v životě zármutek a bolest, že vše je součástí Božího plánu. A proto vždycky jen pokrčil rameny a potřásl hlavou. "Co si z toho vzít?" zeptal se a přitom se drbal na hlavě. "Doufám, že je to chybné, ale předtím to nikdy chybné nebylo." Tím "to" myslel podvědomé informace, zjevně produkt univerzálního vědomí, které jím proudily po čtyřicet let a jež jsou známy jako "výklady".

 

Cayceho předpověď přišla zcela bezděčně, zčistajasna, stejně jako jeho obdivuhodně přesné diagnózy nemocných lidí, které nikdy neviděl a kterým následně stanovil i léčbu. Stejně jako jiné Cayceho předpovědi, z nichž se již mnoho překvapivě vyplnilo, byla i tato odpovědí na otázku, která měla jen velmi málo společného s původní žádostí o výklad.

 

Obchodník z New Yorku, znepokojený hrozbou válečného bombardování a deptaný nepřetržitým stresem velkoměsta, řekl Caycemu: " Již mnoho měsíců cítím, že bych se měl z New Yorku odstěhovat."

 

"To se ukazuje jako správné," poznamenal dřímající Cayce. "Tam je příliš mnoho neklidu, tam budou pokračovat vibrace takového charakteru, jenž bude pro tělo rušivý, a konečně ty ničivé síly, ačkoliv ty budou v příští generaci."

 

.........

str. 11

"Skrze jasné kanály svého podvědomí hleděl přes koridory času na neklidnou mezinárodní scénu, popisoval budoucnost Ruska, Číny, Japonska, Anglie a Spojených států.

 

Předvídal, že Anglie ztratí Indii již v době, kdy nikdo na nic takového nemyslel. Viděl svobodnou Indii bez lásky, a proto nemilovanou.

 

Konec komunismu spojil s dalším, ještě úžasnějším proroctvím o svobodné, bohabojné Rusi.

 

To, co viděl pro Čínu, konečnou demokratizaci, není logicky předpovídáno nikde jinde.

 

Pro nepokořitelnou Ameriku předvídal, kromě vnitřních sporů, konečné světové vůdcovství, společně s další mocností, neboť centrum civilizace se postupně přesunuje na západ."

 

.........

Jess Stern:

" Během svých současných výzkumů jsem si brzy uvědomi, že Cayceho vlivje nyní silnější, než byl za jeho života. Zdá se téměř, jako by se sám sebou omezený svět, rozmazlený lety na Měsíc, laserovými paprsky a televizí, zachytával mudrce, který ze spánku hovořil o zapomenutých civilizacích, technicky srovnatelných s naší vlastní - o ztraceném kontinentu Atlantidě. O tuto vizi se Cayce dělí s velkou postavou antiky, filozofem Platónem.

 

"Desítky let po Cayceho smrti dosahuje mystikova životní práce úspěchu, pomalu a obtížně je sbírána z tisíců výkladů a ponechávána jako jeho odkaz v záznamech Association for Research and Enlightement (Asociace pro výzkum a osvětu) ve Virginia Beach.

 

Za svého života lékaři vysmívaný, stal se nyní již zemřelý Cayce a jeho výklady o nemocech magnetem pro zvídavé mozky renomovaných lékařských badatelů.

 

"Cayce," oznamuje jeden lékařský odborník, "byl o sto let napřed v medicíně a jednoho dne možná přepíšeme učebnice fyziologie a anatomie v souladu s jeho představou zdraví, vyplývající z dokonalé harmonie krve, mízy, žláz a nervů."

 

Už léta před vznikem psychosomatické medicíny Cayce zdůraznil, že napětí a stres jsou příčinou žaludečních vředů.

 

V laskavé přírodě nacházel lék na všechny zdravotní odchylky a nemoci, které člověk zdědil, ačkoliv si zároveň uvědomoval, že ne každému může být pomoženo, když se jeho čas naplňuje.

 

Třicet let před objevem králičího séra, "léku proti rakovině", jak hlásaly titulní stránky novin v roce 1966, Cayce takové sérum předpověděl a popsal výrobní postup. Ovšem, předepsal je pouze v pěti případech ze sedmdesátiosmi, které diagnostikoval jako rakovinu, neboť v jeho schématu bylo zjevně užitečné pouze proti určitému druhu rakoviny.

 

V době po jeho smrti se pět set léčitelů ze všech oborů, lékaři, osteopaté, chiropraktici a fyzioterapeuti, seznámilo  s jeho metodami. V tak ozdílných oblastech, jako je Virginie, New York, Michigan, Arizona, Connecticut a Kalifornie, jsou podle jeho výkladů úspěšně léčeni lidé, kteří nenašli pomoc nikde jinde. Terapeut, který dobře Cayceho prostudoval, vyléčil ženu s vaginálním nádorem. Dozvěděl jsem se o muži, který byl vyléčen z "nevyléčitelné" lupénky takříkajíc hlasem ze záhrobí. Seděl jsem a jen žasl, při pohledu na významného amerického skladatele, který se krátce předtím stal polovičním invalidou, jak se válí po podlaze a provádí Caycem inspirované cviky. Zázračně mu uvolnily artritické klouby v ramenou, pažích a prstech. Stal se z něj nový člověk, jak mi vděčně řekl, a to jen díky již mrtvému Caycemu.

 

Cayceho léčitelská schopnost může být považována za diskutabilní, avšak já jsem se o ní přesvědčil u mnoha beznadějně nemocných, jimž Cayce pomohl. Mluvil jsem s terapeuty, zejména s osteopaty, ke kterým posílal za svého života pacienty, ačkoliv je při plném vědomí neznal.

 

Jedné matce s nemocným dítětem z newyorské čtvrti Staten Island řekl: " Najděte Dobbinse." Její kroky ji nakonec zavedly k mladému osteopatovi dr. Franku Dobbinsovi, který se teprve nedlouho předtím přistěhoval na Staten Island, takže jeho jméno ještě nebylo ani v telefonním seznamu New Yorku. Stejně tak jako Cayce při vědomí neznal Dobbinse, Dobbins nikdy neslyšel o Cayceovi.

 

Recepty, které Cayce předepisoval, byly často nesrozumitelné. Některé obsahovaly i tucet rozdílných ingrediencí, nejednou se vyskytly i takové, o nichž běžný lékárník nikdy neslyšel. Tím méně sám Cayce, který ve svém rodišti v Hopkinsville v Kentucky nikdy neprošel šestou třídou. Často předepisoval i zcela neznámé preparáty.

 

Jednou například pro muže trpícího revmatismem doporučil šalvějovou vodu. Žádný lékárník o něčem takovém jakživ neslyšel. Pacient si tedy podal inzerát do obchodního tisku, kde se tázal, jak je možné tuto vodu získat, či namíchat. Jakýsi muž, podle adresy z Paříže, napsal, že otec vyvinul tento produkt, ale výroba byla přerušena již před padesáti lety. Přiložil kopii původního receptu. "Můžete si pořídit opisy, jestli chcete." Cayce mezitím uspořádal kontrolní výklad, kde se sám sebe v transu ptal, jak připravit šalvějovou vodu. Jeho nové poznatky přesně souhlasily s receptem z Paříže.

 

Jak to jenom dělal?

 

Doktor Wesley H. Ketchum skeptické skupině lékařů z Bostonu, "podléhá sugesci stejně jako ostatní podvědomí, ale navíc má i schopnost interpretovat to, co získává z podvědomí jiných jedinců. Podvědomí nic nezapomíná. Vědomí přijímá zvnějšku podněty a přesunuje všechny myšlenky do podvědomí, kde zůstávají dokonce i v případě následného zničení vědomí."

 

Dlouho předtím, než psycholog C.G. Jung vyvinul a formuloval svoji představu kolektivního podvědomí, Cayce ji už uplatňoval.

 

"Cayceho podvědomí," zdůraznil Ketchum, "je v přímém spojení se všemi jinými podvědomími. Je schopno vykládat skrze jeho objektivní mysl jiným objektivním myslím získané dojmy. Čili tímto způsobem sdělovat všechny znalosti získané od nekonečného množství podvědomí."

 

 

Na Ketchuma, který je stále na živu a bydlí v Kalifornii, zanechalo zvláštní dojem to, když mu Cayce řekl, že netrpí zánětem slepého střeva, ačkoliv sedm lékařů tvrdilo, že ano, a doporučovalo operaci. Cayce přisoudil potíže vymknuté ploténce v páteři, která způsobila podráždění nervů a periferní bolesti. Doporučil osteopatickou léčbu. Pomocí této léčby se stav zlepšil a Ketchuma už nikdy "zánět slepého střeva" neobtěžoval. S lékaři se ovšem nehádal, neboť jeho vlastní diagnóza zněla stejně - zánět slepého střeva.

 

 


 

"Když toužíš po lásce,

dávej lásku.

Když chceš mít přítele,

buď přítel.

Když chceš milosrdenství,

buď milosrdný.

Když toužíš po kráse,

zkrášluj svět kolem

- pro druhé,

 

protože tohle je zákon

 

- nejen dobrá věc,

ale zákon!"

 

Edgar Cayce


Objevila jsem zajímavý web, který se, mimojiné, zabývá rokem 2012 v souvislosti právě s Edgarem Caycem.

 

Web se jmenuje Nová doba:

www.novadoba.estranky.cz 

- tak už asi nic, vypadá to, že web byl zrušen.

 

 

Citace z webu, jako malá ochutnávka:

 

Cayceho proroctví o roce 2012 jsou neméně zajímavá. Předal nám informaci o trvání sedmi věků, stejně jako Mayové, Aztékové, sedm věků uvažují též staří Egypťané. Jeho proroctví si s uvedenými byla hodně podobná.

 

Roku 1890 byla nově přeložena Kniha mrtvých – prastará Egyptská historická literatura. Ta mluví o změnách v tomto našem materiálním světě a cestě zpět do Světla, odkloněním od hmoty a více směrem do duchovní energie. O tomtéž mluví svatý Biskup Malachi i samotný Nostradamus.

 

Velmi zajímavé je tvrzení, že se objeví již jen jeden - poslední - papež a pak už žádný další. (nedá mi to a musím opět připomenout, že skandály a odvracení od církve právě zažíváme).

 

 

Nikdo z uvedených proroků zde shodně nemluví o celém konci Světa či zániku víry, jako takové, pouze o jejich nutné reorganizaci. Cayce předvídá, že celá dominance stávajícího systému bude zhroucena, následně sjednocena a budou fungovat základní principy jednoho Boha a jednoho člověka, který bude sjednocovat lid jako celek. Bude to stát mnoho utrpení, času, ale stane se to.

 

Kapitola 15 Egyptské Knihy mrtvých, se velmi podobá paralele s vysvětlením jednotlivých principů podstaty a časových zákonitostí Giza pyramidy. Dlouhodobá přesnost s Egyptskou předpovědí je až zarážející. Každý bod času, všichni konkrétní lidé, místa dějů i velmi přesný čas, to vše je ve Velké pyramidě, resp. jejích chodbách, zakódováno.

 

Nejdůležitější časové linie a konkrétní období jsou 1938, 1958 až 1998. Jde o symbolických 40 let testování člověka a jeho chápání, známých i s jiných náboženských systémů. Během nich probíhá velká bitva mezi temnotou a světlem – doslova Armagedon či Apokalypsa, mezi dušemi přicházejícími na tento Svět. Národy i celé skupiny se probudí, temnota začne vše ničit, ale síly Světla budou navozovat rovnováhu. (viz. poklesy měnových kurzů, pohromy, neštěstí, katastrofy, nově Mexický záliv…)

 

Z obsahu kapitoly 20 Zjevení, se dozvídáme, že zde nebude žádné utrpení, Satan bude poražen na tisíce let. Nebude již žádné zlo ani násilí, přijde Zlatá doba člověka. Ti, kteří budou připraveni, bude jim umožněno zažít tuto změnu. (viz. též Mayské proroctví zde: www.jinestranky.cz/stranka/2012---proroctvi )