Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského

Zadní strana opatství kláštera ve Zlaté Koruně.


Zadní strana opatství kláštera ve Zlaté Koruně.