Vstup ke Křížové chodbě - Zlatá Koruna


Vstup ke Křížové chodbě - Zlatá Koruna


Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského