Klášter Zlatá Koruna na fotografiích

Vstup do vnitřní části kláštera branou u bývalé fary, hospodářský dvůr


Vstup do vnitřní části kláštera branou u bývalé fary, hospodářský dvůr