Klášter Zlatá Koruna na fotografiích

Průhled mezi Malým a Velkým Konventem s pozůstatkem spojovací chodby


Průhled mezi Malým a Velkým Konventem s pozůstatkem spojovací chodby