Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně


Průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně