Později přistavěné vnější točité schodiště - kaple Andělů Strážných


Později přistavěné vnější točité schodiště - kaple Andělů Strážných


Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského