Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Pohled na kružbu - rozetu v transeptu chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně


Pohled na kružbu - rozetu v transeptu chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně