Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Pohled na chrám a transept- příčnou loď - klášter Zlatá Koruna


Pohled na chrám a transept- příčnou loď - klášter Zlatá Koruna