Pohled na bývalé vnitřní točité schodiště v kapli Andělů Strážných


Pohled na bývalé vnitřní točité schodiště v kapli Andělů Strážných


Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského