Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Okno na hlavním průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně


Okno na hlavním průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně