Klášter Zlatá Koruna na fotografiích

Nápis nad vchodem do Malého Konventu


Nápis nad vchodem do Malého Konventu