Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského

Malý konvent vedle kaple Andělů Strážných - klášter Zlatá Koruna.


Malý konvent vedle kaple Andělů Strážných - klášter Zlatá Koruna.