Keltské oppidum - Třísov

Letecký pohled na oppidum - z informační tabule Naučné stezky


Letecký pohled na oppidum - z informační tabule Naučné stezky