Křížová chodba v klášteře ve Zlaté Koruně


Křížová chodba v klášteře ve Zlaté Koruně


Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského