Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského

Křížová chodba v klášteře ve Zlaté Koruně.


Křížová chodba v klášteře ve Zlaté Koruně.