Křížová chodba


Křížová chodba


Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského