Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského

Kaple Andělů Strážných v areálu kláštera ve Zlaté Koruně.


Kaple Andělů Strážných v areálu kláštera ve Zlaté Koruně.