Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského

Kapitulní síň v klášteře Zlatá Koruna.


Kapitulní síň v klášteře Zlatá Koruna.