Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského

Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně - pohled z doby před rekonstrukcí


Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně - pohled z doby před rekonstrukcí