Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Detail kružby z velkého okna na průčelí - Zlatá Koruna


Detail kružby z velkého okna na průčelí - Zlatá Koruna