Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Detail kružby nad vchodem do kostela ve Zlaté Koruně


Detail kružby nad vchodem do kostela ve Zlaté Koruně