Rozkvět Svaté Koruny za opata Bohumíra Bylanského

Detail kružby na průčelí konventního chrámu kláštera ve Zlaté Koruně


Detail kružby na průčelí konventního chrámu kláštera ve Zlaté Koruně