Okno - hlavní průčelí

Detail kružby hlavního okna


Detail kružby hlavního okna