Národ

- ve vývoji

 

 

 

Povězte mi, Čechové, zda víte, kým jste?

Jak sladké je jméno ráje, z něhož přicházíte?

Zákonem Nejvyššího vám úděl je dán - zda mu dostojíte?

 

 

 

"Národ, podobně jako lidská bytost, prochází zrozením, dospíváním, vyzráváním, ale také posléze spěje k zániku. Člověk i národ mají nesmrtelnou duši, vtělující se do rodícího se nového společenství. Když se uzavírá karmický osudový prsten národa, zatřpytí se na něm jako démant duchovní odkaz těm, co přijdou. Naplnila se karma podivuhodného národa Hyperborejců, spojil se a uzavřel karmický kruh Keltů a Nýsů, k zenitu se blíží i naplnění karmy našeho národa."

 

 

 

Ing. Ivo Wiesner

Národ v lénu bohů, Epilog

 

 

 

Zdá se tak, že úkolem Čechů (či prostě "jen" středu Evropy) je uvést do rovnováhy. Nikoliv se přiklánět na jednu či druhou stranu, být jednou hot a podruhé čehý. Být propojovacím mostem duchovního světa východu s materiálním světem západu. K této myšlence se začíná přiklánět více lidí.