Moudrosti mystika

 

"Mysl by měla být pořád živá a tvořivá, a přesto schopná kdykoliv se ponořit do ticha. V tom spočívá mistrovství. Když se vám chce přemýšlet, přemýšlíte, když nechcete přemýšlet, přejdete do stavu nepřemýšlení. Skutečný mistr dokáže obojí."

 

OSHO

Česká kotlinka

- jiný úhel pohledu

seminko-kvetiny-zivota_2

 

 

 

 

Zatím jsou zde umístěny podstránky:

 

 

Slované v pravlasti, Alfons Mucha

 

Obrázek a doslovaná citace, zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_epopej#

 

 

Slované v pravlasti

 

Slované v pravlasti: Mezi tyranskou knutou a mečem Gótů - 1912

 

"První obraz celé série zobrazuje slovanského Adama a Evu, kteří se skrývají před nájezdníky. Výjev je datován do doby mezi třetím a šestým stoletím našeho letopočtu. Jejich bílá roucha symbolizují čistotu a nevinnost. Což kontrastuje s plameny vesnice, kterou podpálili vojáci v pozadí. Nejzajímavější částí obrazu je však levitující trojice na pravé straně: nejvíce výrazný je uprostřed stojící pohanský kněz, který se modlí za slitování pro své ovečky. Pod jeho levou rukou je skloněna dívka se zeleným věncem jako symbolem míru. Zatímco pod pravou rukou je mladý bojovník, který má představovat spravedlivou válku. Poselství skryté v obrazu sděluje, že v budoucnu musí Slované bojovat za svou svobodu."
 

 

- poslední větu jsem vypíchla, jako důležitou, protože se zdá, že mnohé právě tomuto nasvědčuje. Tuto informaci jsem slyšela již z více stran.

 

Výše uvedený odkaz vás přesměřuje na stránky wikipedie věnované Slovanské epopeji.

 

 

Další obrazy Slovanské epopeje, životopis Alfonse Muchy a další informace můžete také najít zde:

www.slovanskaepopej.cz

 

Svobodný vysílač

 

 

V lednu 2017 začaly na Svobodném vysílači přednášky či rozhovory s panem Mgr. Janem Kozákem - o gńozi, védách a vůbec dalších důležitých a podstatných informacích, které obrací nám známou a přednášenou historii a vnímání světa naruby.

 

Rozhodně doporučuji, stejně tak jako knihu pana Kozáka - Kořeny indoevropské duchovní tradice.

 

Další informace můžete také najít na http://gnostica.cz/ 

 

Na youtube najdete také další přednášky pana Kozáka, např. Kult hada https://www.youtube.com/watch?v=K4TyrfLk9go

 

 

 

 

Skvělé video a ještě lepší text. Je to tak. Kdo chce vidět, nechť vidí, kdo chce slyšet, nechť slyší!

 

 

Video z youtube,

vloženo na web - 23. 1. 2017

DaS couple


"Kdo chce pokročit, musí především pochybovat, protože pochybnosti ducha vedou k objevení pravdy."

 

Aristoteles

 


 

"Nic se nezměnilo

kromě mého přístupu 

takže se změnilo všechno."

 

 

Osvícení

Anthony de Mello, SJ


 

"Většina lidí kráčí životem po cestě, kterou jim určíme, ve strachu vydat se po jiné.

Ale jednou za čas se objeví lidé, kteří překonají všechny překážky, které jim stavíme do cesty.

Lidé, kteří pochopili, že svobodná vůle je dar, jež může člověk využít jen tehdy, když o něj bojuje.

Ve skutečnosti jde Bohu asi o to, aby jednoho dne plán psát nemusel.

Bude to jen na nás."

 

Philip K. Dick

Strážci osudu

 


 

 

"Člověk si přeje, aby se ho dotkla pravda, a aby ji mohl interpretovat tak, že bude schopen vyjádřit co cítí a co prožívá, ať už je to beznaděj nebo radost - vyjádřit to způsobem, který dá životu další smysl. Doufá, že se tím dotkne i těch druhých. To je umění ve své nejvyšší formě. Tyto okamžiky osvícení jsou tím, pro co chci žít."

 

Michael Jackson